•  
  •  
  •  
   
  • CCVO prenosi veštine za nadzor sektora bezbednosti partnerima u Crnoj Gori

  •  
  • Datum: 06. mart 2010.
   Prof. Hadžić predstavlja matricu reformisanosti sektora bezbednosti, Podgorica, 5. mart 2010.
   Prof. Hadžić predstavlja matricu reformisanosti sektora bezbednosti, Podgorica, 5. mart 2010.

   Prof. dr. Miroslav Hadžić, predsednik UO i direktorka Centra, mr Sonja Stojanović, održali su 4. i 5. marta dvodnevni uvodni seminar na temu monitoringa reforme sektora bezbednosti za dvadeset novinara, aktivista OCD i studenata završnih godina Fakulteta političkih nauka iz Crne Gore.

   Seminar je počeo predavanjem o konceptu reforme sektora bezbednosti, a zatim su usledile praktične radionice u kojima su učesnici mapirali zakonodavni okvir, tela zadužena za unutrašnju, spoljašnju kontrolu i javni nadzor sektora bezbednosti i civilni lanac komandovanja i upravljanja u državnim institucijama bezbednosti. Kroz debatu o prednostima i ograničenjima različitih oblika nadzora policije, učesnici su dobili priliku da se upoznaju i sa modelima kontrole i nadzora policija u demokratskim društvima, kao i da iznesu svoje utiske o stanju kontrole u Crnoj Gori. U poslednjoj radionici o nadzoru obaveštajnih službi, učesnici su vežbali nadzor upotrebe specijalnih mera. To su  vežbali osmišljavanjem plana posete parlamentarnog odbora Agenciji za nacionalnu bezbjednost i analizom naloga za prisluškivanje sa zadatkom da identifikuju one koji su bili formulisani u skladu sa zakonom od naloga u kojima su namerno neke od ključnih informacija u obrazloženju zahteva bile izostavljene.

   Seminar je organizovao CEDEM, organizacija civilnog društva iz Crne Gore sa kojom Centar ima potpisan sporazum o saradnji od 2008. godine. Ovaj seminar je deo njihovog projekta “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za razumijevanje i monitoring reforme sektora bezbjednosti“ koji je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške.

   Pročitajte izjave prof. Hadžića i Sonje Stojanović date crnogorskim medijima.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •