•  
    • Zločin bez kazne: ubistvo Olivera Ivanovića
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Zločin bez kazne: ubistvo Olivera Ivanovića

     • O propustima u istrazi ubistva Olivera Ivanovića i uslovima koje je potrebno ispuniti da bi slučaj bio rešen pisao je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević.

    • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan
     • Publikacije

     • Autor: Jovan Nicić
     • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan

     • Analiza bi trebalo da posluži kao polazište stvarne procene uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača u policiji i razgovora o značaju ovog mehanizma u borbi protiv korupcije.

    • Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije
     • Publikacije

     • Autor: Ana Milosavljević, Saša Đorđević
     • Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije

     • „Tek kada sam počela da radim u policiji shvatila sam da na praksi u KPA nismo upoznali čak ni osnove policijskog posla. Svaki akademac treba da prođe bar godinu dana klasičnog policijskog posla kako bi upoznao posao i problematiku, i kasnije bio dobar rukovodilac."

    • Da li znamo šta kupujemo?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Da li znamo šta kupujemo?

     • Istraživačica BCBP Katarina Đokić pisala je o problemima aktuelnih praksi pri nabavkama za potrebe Vojske Srbije.

    • Stavovi građana Srbije o policiji - 2018
     • Publikacije

     • Autor: Bojan Elek , Saša Đorđević
     • Stavovi građana Srbije o policiji - 2018

     • Poverenje u policiju raste uporedo sa percepcijom korupcije i utiskom da je rad policije politizovan, glavni je zaključak četvrtog po redu istraživanja javnog mnjenja „Stavovi građana o policiji" koje Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) sprovodi kao član regionalne mreže ...

    Zločin bez kazne: ubistvo Olivera IvanovićaUzbunjivači u policiji: Zapadni BalkanStudentima KPA treba više prakse, a manje teorijeDa li znamo šta kupujemo?Stavovi građana Srbije o policiji - 2018
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    •  

     Usvajanjem Predloga ustava stekli su se početni uslovi za uređenje mesnog sektora bezbednosti, kao i za definisanje misija i zadataka vojske, policije, tajnih službi i parapolicijskih snaga Srbije po najvišim pravnim i demokratskim standardima. U skladu sa tim potrebno je i posebnim zakonom urediti položaj i nadležnosti narastajućeg privatnog sektora bezbednosti u Srbiji. Sve to bi trebalo da rezultira uspostavom jasnih procedura i instrumenata za delatnu demokratsku civilnu kontrolu i javni nadzor nad sektorom bezbednosti Srbije. Tokovi i dometi reforme sektora bezbednosti u Srbiji su presudno određeni činjenicom da je reč o društvu koje tek treba da neopozivo dokine nasleđeni autoritarni poredak i ujedno otkloni ne samo posledice već i uzroke skorašnjih ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Da ne bi postala trajni zarobljenik svojih, stvarnih ili konstruisanih, osobenosti, Srbija mora da iskorači iz svog dvorišta i baci pogled preko tarabe. Utom će (ponovo) otkriti da je u reformi svog sektora bezbednosti, i ne samo njega, suočena sa nekim od iskušenja kroz koja su već prošli žitelji nekadašnjih realsocijalističkih država Evrope. Izučavajući tuđa iskustva, Srbija dobija priliku da izbegne greške koji su drugi pre nje činili. Isto tako, ona ima priliku i da primeni uspešna rešenja koja su drugi u svojoj praksi već potvrdili. U tome joj nalazi eksperata iz Republike Češke mogu biti od znatne koristi. Dabome, obaveza je mesnih elita da se odupru iskušenju da u Srbiju uvezu ili u nju presade tuđa i gotova rešenja. Jer, takvih nema. One su, međutim, ne manje obavezne da Srbiju poštede nemerljivih troškova koji nastaju zbog „otkrivanja rupe na saksiji“. Da bi to mogle da učine, one treba da imaju pouzdana znanja o tokovima reforme sektora bezbednosti u zemljama srodnim Srbiji.

     Imajući rečeno na umu, BCBP, organizacija građanskog društva iz Beograda, organizovala je, u saradnji sa Vladom Republike Češke i Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga i uz njihovu podršku, u Beogradu 30. i 31. oktobra 2006. godine dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod naslovom: „Reforma sektora bezbednosti - dostignuća i perspektive“.

     Saopštenja i autorizovane diskusije učesnika sabrani su u Zbornik, koji Centar ima čast da predstavi domaćoj i stranoj stručnoj javnosti. Tekstovi u ovom zborniku grupisani su u šest poglavlja: reforma Vojske Srbije, reforma policije, reforma bezbednosno-obaveštajnih službi, reforma parapolicijskih snaga, reforma sektora bezbednosti i evroatlantska integracija Srbije i javna prezentacija zbornika radova pod nazivom “Javnost i Vojska”. Namera nam je bila da u okviru svake navedene teme bude zastupljeno gledište predstavnika državne institucije, nezavisnog eksperta i stranog eksperta.

    • Tagovi: reforma sektora bezbednosti, evroatlantske integracije, nato, oružane snage, vojska, ministarstvo odbrane, profesionalizacija, moral, policija, reforma, službe bezbednosti, službe, carina, poreska policija, granice, upravljanje granicom, privatizacija bezbednosti, javno mnjenje
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •