•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Reagovanje BCBP-a na rang listu vodećih nezavisnih istraživačkih centara u svetu

  •  
  • Datum: 03. februar 2011.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) ocenjen je kao jedan od vodećih nezavisnih istraživačkih centara (think-tank) u regionu jugoistočne Evrope  u izveštaju "Global Go To Think Tank Rankings" (direktni URL) za 2010. godinu.

   Smatramo da činjenica da se BCBP našao na listi najprestižnijih nezavisnih istraživačkih institucija govori u prilog renomeu naše institucije i kvalitetu višegodišnjeg rada.

   Međutim, BCBP se na listi, između ostalog, našao na 25. mestu centara u regionu koji su ocenjeni kao „povezani sa političkim partijama“ (eng. „party affiliated“). Smatramo da je ova teza neosnovana i netačna. Kako bismo dobili objašnjenje za ovakvu kvalifikaciju i ispravili takvo rangiranje poslali smo pismo voditelju istraživanja Džejmsu Mekganu, direktoru Programa za nezavisne istraživačke centre i civilno društvo Univerziteta u Pensilvaniji.

   Odlomke iz pisma koje su potpisali predsednik Upravnog odbora i direktorka BCBP prenosimo i na srpskom jeziku.

   „Tokom četrnaest godina rada, BCBP (ranije Centar za civilno-vojne odnose) nikada nije bio povezan sa bilo kojom političkom partijom u Srbiji. Tako nije bilo devedesetih, kada smo se zajedno sa civilnim društvom u Srbiji snažno protivili Miloševićevom režimu, niti u godinama koje su sledile. Svo to vreme ostali smo posvećeni nepristrasnom istraživanju i javnom zastupanju, zasnovanom na proverljivim činjenicama i dokazima. Zbog toga smo se u javnosti više puta sukobili sa partijama sa svih strana političkog spektra, uglavnom partijama na vlasti. Upravo iz tog razloga nas naši partneri i donatori u Srbiji i inostranstvu prepoznaju kao nepristrasnu i nezavisnu organizaciju.

   U oceni pomoći Kraljevine Norveške procesima demokratizacije u Srbiji, BCBP je nedavno priznat kao sve značajniji nezavisni istraživački centar. Podrška pružena Centru ocenjena je kao jedan od najvećih uspeha donatorske pomoći koju Kraljevina Norveška obezbeđuje Zapadnom Balkanu (videti izveštaj). Takođe, u protekle tri godine BCBP je redovno obezbeđivao ekspertske komentare Delegaciji Evropske unije (ranije Evropske komisije) o dostignućima i izazovima reforme sektora bezbednosti u Republici Srbiji, sve u sastavu pripreme godišnjeg „Izveštaja o napretku Srbije na putu članstva u EU“.

   Međutim, ocena BCBP kao „think-tank-a povezanog sa političkim partijama“ može imati negativne posledice po reputaciju naše organizacije u širim međunarodnim krugovima i može umanjiti rezultate našeg rada u očima potencijalnih stranih partnera i donatora.

   Razumemo da je u ovakvom istraživanju nekada teško otkloniti svaku vrstu pristrasnosti, odnosno prihvatamo slučajne i nenamerne greške do kojih je moglo doći prilikom prikupljanja i obrade podataka. Zato je potrebno ustanoviti jasne kriterijume na osnovu kojih se određene organizacije nominuju za određenu kvalifikaciju .Izuzev opštih kriterijuma (koji su u istraživanju navedeni na strani 58), nije objašnjeno na osnovu kojih se kriterijuma i indikatora jedna organizacija karakteriše kao "povezana sa političkim partijama". Prema tome, molimo Vas da nam dostavite objašnjenje kriterijuma na osnovu kojih je BCBP, ili druge organizacije, okarakterisana kao „povezana sa političkim partijama“.

   Nadamo se da ćete uzeti u razmatranje dodatne izvore informacija koje smo Vam uputili i ažurirati Vašu bazu podataka, kako biste imali potpunu informaciju o radu BCBP. Takođe Vas pozivamo da proverite svoje nalaze sa našim donatorima i partnerima. Nakon što ovo učinite, ljubazno Vas molimo da objavite ispravku izveštaja na Vašem veb sajtu i posebno naglasite kako je kvalifikacija BCBP kao "think tank-a povezanog sa političkim partijama" bilo greška.

   Vaš odgovor će biti ažurno postavljen na naš veb sajt.“

   Reagovanje BCBP-a je propraćeno pregledom izvora finansiranja, listom donatora BCBP-a kao i rezultatima evaluacije koji su gospodinu Mekganu poslati 3. februara 2011. godine.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku

   3. februar 2011.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •