•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Najava drugog seminara o pitanjima roda i reforme sektora bezbednosti

  •  
  • Datum: 16. februar 2011.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) najavljuje drugi seminar o pitanjima roda i reforme sektora bezbednosti, koji će se održati u Kovačici, od 16. do 18. februara 2011. godine.

   BCBP programski podržava tri seminara čiji je cilj unapređenje razumevanja donosilaca političkih odluka u državnim institucijama o značaju pitanja roda za reformu sektora bezbednosti u Srbiji.

   Seminare organizuje Misija OEBS u Srbiji u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji” koji je finansijski podržala Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj.

   Prvi seminar odrzan je od 14. do 16. decembra 2010, a treći seminar je planiran za period između 16. i 18. marta 2011. godine.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •