•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Završena je obuka za nadzor nad politikom bezbednosti na lokalnom i nacionalnom nivou

  •  
  • Datum: 11. februar 2011.
   Na treningu su učestvovali predstavnici 15 organizacija civilnog društva (OCD) iz Beograda i centralne Srbije, dok su među predavačima bili i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva odbrane (MO).
   Saša Đorđević pomaže učesnicima da odrede bezbednosni profil lokalne zajednice.
   Saša Đorđević pomaže učesnicima da odrede bezbednosni profil lokalne zajednice.
   Učesnici seminara su pored organizacija civilnog društva bili i predstavnici resornih ministarstva
   Učesnici seminara su pored organizacija civilnog društva bili i predstavnici resornih ministarstva

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji[1], održao je u Beogradu, od 9. do 11. februara, četvrti i poslednji u nizu treninga za nadzor nad politikom bezbednosti na lokalnom i nacionalnom nivou.

   Nakon uvodnih predavanja o konceptu bezbednosti, različitim značenjima pojma bezbednost, promenama u njegovom razumevanju i konceptu reforme sektora bezbednosti, učesnici su analizirali glavne snage i slabosti u funkcionisanju organizacija civilnog društva i razloge za učestvovanje OCD u bezbednosnoj politici.

   Koje su prednosti, a koje mane OCD kao aktera politika bezbednosti?

   Učesnici seminara identifikovali su nekoliko razloga za veće učešće OCD u bezbednosnoj politici. Najpre, većim angažovanjem OCD u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji bezbednosne politike došlo bi do podizanja poverenja građana u sektor bezbednosti. Zatim, saradnja građana i njihovih udruženja sa instutucijama sektora bezbednosti na ravnopravnom nivou može znatno da doprinese efikasnosti i efektivnosti rada pomenutih institucija. Na taj bi način došlo i do podizanja svesti građana o važnosti njihovog učešća u bezbednosnoj politici, ali bi bila povećana i transparentnost rada institucija sektora bezbednosti. Sve ovo vodi uspešnom sprovođenju procesa demokratizacije u društvu.

   Učesnici su istakli takođe da u sektoru bezbednosti, koji je po svojoj prirodi zatvoren, veliki problem za uspostavljanje saradnje predstavljaju komplikovane procedure odlučivanja.

   Učesnici su kao glavne prednosti OCD prilikom učešća u bezbednosnoj politici identifikovali to što su nezavisne, raspolažu ekspertizom, imaju olakšan pristup različitim delovima populacije, neguju slobodu mišljenja, transparentne su i nepristrasne, procedure u njihovom radu nisu komplikovane, uživaju poverenje građana i imaju izgrađene mreže saradnje. Među slabosti u radu OCD učesnici su uvrstili nedostatak informacija o bezbednosnoj politici, nedostatak stručnosti za sve oblasti pomenute politike, nepoverenje koje institucije sektora bezbednosti imaju prema njima i manjak finansijskih sredstava i stabilnih izvora finansiranja.

   Kako da OCD povećaju uticaj na bezbednosne politike?

   Identifikovane su aktivnosti koje OCD treba da preduzmu kako bi povećale uticaj na bezbednosnu politiku. To su: edukacija i (stalno) informisanje šire i stručne javnosti o temama iz oblasti bezbednosti, povećanje nivoa znanja predstavnika OCD o sektoru bezbednosti i bezbednosnim temama, kao i izrada protokola o saradnji relevantnih institucija sektora bezbednosti i OCD.

   Kako se odvija saradnja sa OCD iz ugla predstavnika sektora bezbednosti?

   Predstavnik Ministarstva odbrane, potpukovnik Duško Žujović iz Odeljenja za civilno-vojnu saradnju Generalštaba Vojske Srbije učesnicima je predstavio koncept civilno-vojne saradnje i mogućnosti saradnje između građana i vojske.

   Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Željko Milenić, načelnik Odseka za rad policije u lokalnoj zajednici u Upravi policije, Mirjana Marković iz  Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije Uprave kriminalističke policije, Aleksandar Krstić iz Sektora unutrašnje kontrole (centar Beograd), kao i Dragan Jevtić, Milan Kuruzović i Vladan Đorđević iz Policijske uprave Beograd su izneli konkretne primere rada svojih organizacionih jedinica, kao i primere dosadašnje saradnje sa organizacijama civilnog društva.

   Kao najveći problem u saradnji sa OCD istaknuta je održivost uspostavljene saradnje, i neophodnost međusektorskog pristupa rešavanju pojedinih problema. Opštinski Saveti za bezbednost su prepoznati kao značajna tela za rešavanje lokalnih bezbednosnih problema, ali njihova uspešnost u radu varira. Još jedan važan faktor uspešnosti rada policije je saradnja sa medijima i razmena informacija sa lokalnim telima. Istaknuto je i da je u fokusu rada policije u poslednjih nekoliko godina rad sa manjinskim i socijalno ranjivim grupama.

   Na panelu o modelima saradnje OCD sa institucijama sektora bezbednosti govorili su Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbija, Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra i Slavoljub Đorđević iz Romskog informativnog centra iz Kragujevca.  Kao glavne prepreke uspostavljanju bolje saradnje OCD i sektora bezbednosti panelisti su istakli manjak transparentnosti u radu institucija u sektoru bezbednosti i nepostojanje stalnih mehanizama komunikacije i koordinacije.

   Seminar u Beogradu je bio poslednji u nizu od četiri seminara koja su održana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva za veće učešće u reformi sektora bezbednosti” koji su imali za cilj da pruže neophodna znanja i informacije predstavnicima građanskog društva u Srbiji kako bi uzeli veću ulogu u bezbednosnoj politici na lokalnom nivou. U pomenutim seminarima učešće je uzeo 61 predstavnik istog tolikog broja organizacija civilnog društva iz cele Srbije. Beogradski centar za bezbednosnu politiku želi da se zahvali svim učesnicima, predstavnicima MUP i MO, kao i organizacijama civilnog društva, Transparentnost Srbija, Autonomnom ženskom centru, Centru za ratnu traumu Novi Sad, Forca Požega, Timočkom klubu Knjaževac i Romskom informativnom centru Kragujevac koji su takođe učestvovali na pomenutim seminarima i doprineli njihovom uspehu.

   [1] Treninzi  se održavaju uz materijalnu i programsku podršku Misije OEBS u Srbiji, u okviru  projekta Misije pod nazivom Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti, koji je finansijski podržala Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •