•  
    •  
    • Kontakt za medije

    • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradniku za komunikacije:

      Radomir Cvetković 064/647-9097

      radomir.cvetkovic@bezbednost.org

       

    •  
    •  
    • Info BCBP

    • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
    •  
    •  
    • Kontakt za OCD

    • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

      office@bezbednost.org

    •  
    •  
    •  
     
    • BCBP protiv linča Aide Ćorović

    •  
    • Datum: 14. februar 2011.

      Koordinacija civilnog društva u Sandžaku i potpisane organizacije civilnog društva u Srbiji zahtevaju od dnevnog lista „Danas“ da obrazloži svoju odluku da objavi poziv na linč Aide Ćorović u formi reagovanja Muslimanskog omladinskog kluba.

      Predstavnice civilnog sektora već dugo su izložene otvorenim napadima, omalovažavanju i pretnjama od strane političkih i verskih struktura u Sandžaku. One su nedavno optužene u zvaničnom glasilu Islamske zajednice u Srbiji „Glas Islama“ da su zbog svog delovanja zanemarile „iskonsku obavezu podizanja porodice“.

      Vrhunac medijske histerije dosignut je tekstom u dnevnom listu „Danas“ od 14. februara 2011. godine, pod naslovomAida Ćorović sa ravnogorcima i Ljajićem, koji potpisuje Aida Rašljanin u ime Muslimanskog omladinskog kluba Islamske zajednice u Srbiji. U tekstu koji vrvi od ličnih uvreda, diskvalifikacija i otvorenih pretnji, između ostalog se navodi da je Aida Ćorović „u jeku klimaksnih nadražaja“, „naglašeno isfrustrirana neuspjehom u ličnom gender životu“, „bez kučeta i mačeta“ i slično. U tekstu se Aida Ćorović optužuje da priprema teren za novi genocid nad Bošnjacima i da je plaćena da pljuje po svom narodu. Tekst završava pretnjom da davanje prostora Aidi Ćorović može imati nesagledive posledice po međunacionalne odnose u Srbiji.

      Objavljivanje ovakvog teksta predstavlja ozbiljan profesionalni propust dnevnog lista „Danas“. Nema nikakvog opravdanja da urednici dozvole objavljivanje tekstova u kojima se neko diskvalifikuje na ovako grub i vulgaran način. Dnevni list Danas nije dužan da objavljuje ni odgovore po Zakonu o javnom informisanju ako sadrže govor mržnje i ne ispunjavaju uslove za objavljivanje. Ovde nije u pitanju nikakva argumentovana rasprava, već javni linč nad Aidom Ćorović koji ozbiljno narušava njena ljudska prava. Organizacije civilnog društva zahtevaju od uredništva lista „Danas“ da se oglasi ovim povodom i obrazloži svoju odluku da objavi tekst koji ni u kom slučaju ne bi smeo da se pojavi u javnom prostoru.

      Pozivamo institucije da prestanu sa ćutanjem i da iskažu jasnu podršku organizacijama civilnog društva i aktivistkinjama koje svojim javnim delovanjem brane osnovna demokratska i civilizacijska načela na kojima je zasnovan pravni poredak Srbije. Ućutkivanjem civilnog društva u Sandžaku nestao bi poslednji bedem protiv svih vrsta zlupotreba, ekstremizma i urušavanja vladavine prava.

      Za više informacija možete se obratiti Draganu Popoviću na e-mail: dragan@policycenter.info ili na telefon 063 339 344.

      Saopštenje potpisuju:

      Centar za praktičnu politiku

      Urban In - Novi Pazar

      Sandžački odbor za ljudska prava - Novi Pazar

      Kulturni centar Damad - Novi Pazar

      Građanske inicijative

      Helsinški odbor za ljudska prava

      NUNS

      Centar za kulturnu dekontaminaciju

      Smart kolektiv

      Liceulice

      Centar za ljudska prava Niš

      Dijalog Valjevo

      Odbor za ljudska prava Bujanovac

      Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac

      Moderno društvo Bujanovac

      Centar za razvoj civilnog društva Zrenjanin

      Centar modernih veština

      Centar za novu politiku

      Program za dijalog mladih Novi Sad

      Glas razlike

      Rekonstrukcija ženski fond

      Regionalni centar za manjine

      Gej strejt alijansa

      Centar za nove komunikacije Dokukino/DKQ

      Centar za nenasilnu akciju

      Ravangrad Sombor

      Inicijativa za demokratsku tranziciju

      ProConcept

      Fond za humanitarno pravo

      Palgo centar

      Beogradski centar za bezbednosnu politiku

      Međunarodni centar „Olof Palme“

      Narodni parlament Leskovac

      Građanska akcija Pančevo

      Kikindski klub

      Žene za mir Leskovac

      CRTA

      Centar za podršku ženama

      NVO Astra

      Queeria

      Fraktal

      Centar E8

      Grupa 484

      ISAC fond

      Vojvođanski klub Novi Sad

      Incest trauma centar

      Impuls Tutin

      Forza Požega

      Beogradski centar za ljudska prava

      Inicijativa mladih za ljudska prava

      Centar za razvoj civilnih resursa Niš

      Balkanski fond za lokalne inicijative

      Centar za razvoj neprofitnog sektora

      Beogradski fond za političku izuzetnost

      Mlada Srbija

      Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope

      Udruženje fenomena

      Centar za evroatlantske studije

      Humanitarni centar za integraciju i toleranciju

      Autonomni ženski centar

      Nova vizija Prijepolje

      Althea

      Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

      Forum za bezbednost i demokratiju

      Centar za integraciju mladih

      Udruženje žena Peščanik Kruševac

      Centar za mir i razvoj demokratije

      Komitet pravnika za ljudska prava

      Žene u crnom

      Fond Biljana Kovačević Vučo

      Evropski pokret

      Altero

      Sekcija žena UGS „Nezavisnost“

      Centar za istraživanje etniciteta

      SOS ženski centar Novi Sad

      Labris

      Ženska inicijativa Priboj

      Inicijativa za inkluziju VelikiMali

    •  
    • Postavite komentar

    •  
    •  
    • Pogledaj komentare

    •  
    •