•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP protiv linča Aide Ćorović

  •  
  • Datum: 14. februar 2011.

   Koordinacija civilnog društva u Sandžaku i potpisane organizacije civilnog društva u Srbiji zahtevaju od dnevnog lista „Danas“ da obrazloži svoju odluku da objavi poziv na linč Aide Ćorović u formi reagovanja Muslimanskog omladinskog kluba.

   Predstavnice civilnog sektora već dugo su izložene otvorenim napadima, omalovažavanju i pretnjama od strane političkih i verskih struktura u Sandžaku. One su nedavno optužene u zvaničnom glasilu Islamske zajednice u Srbiji „Glas Islama“ da su zbog svog delovanja zanemarile „iskonsku obavezu podizanja porodice“.

   Vrhunac medijske histerije dosignut je tekstom u dnevnom listu „Danas“ od 14. februara 2011. godine, pod naslovomAida Ćorović sa ravnogorcima i Ljajićem, koji potpisuje Aida Rašljanin u ime Muslimanskog omladinskog kluba Islamske zajednice u Srbiji. U tekstu koji vrvi od ličnih uvreda, diskvalifikacija i otvorenih pretnji, između ostalog se navodi da je Aida Ćorović „u jeku klimaksnih nadražaja“, „naglašeno isfrustrirana neuspjehom u ličnom gender životu“, „bez kučeta i mačeta“ i slično. U tekstu se Aida Ćorović optužuje da priprema teren za novi genocid nad Bošnjacima i da je plaćena da pljuje po svom narodu. Tekst završava pretnjom da davanje prostora Aidi Ćorović može imati nesagledive posledice po međunacionalne odnose u Srbiji.

   Objavljivanje ovakvog teksta predstavlja ozbiljan profesionalni propust dnevnog lista „Danas“. Nema nikakvog opravdanja da urednici dozvole objavljivanje tekstova u kojima se neko diskvalifikuje na ovako grub i vulgaran način. Dnevni list Danas nije dužan da objavljuje ni odgovore po Zakonu o javnom informisanju ako sadrže govor mržnje i ne ispunjavaju uslove za objavljivanje. Ovde nije u pitanju nikakva argumentovana rasprava, već javni linč nad Aidom Ćorović koji ozbiljno narušava njena ljudska prava. Organizacije civilnog društva zahtevaju od uredništva lista „Danas“ da se oglasi ovim povodom i obrazloži svoju odluku da objavi tekst koji ni u kom slučaju ne bi smeo da se pojavi u javnom prostoru.

   Pozivamo institucije da prestanu sa ćutanjem i da iskažu jasnu podršku organizacijama civilnog društva i aktivistkinjama koje svojim javnim delovanjem brane osnovna demokratska i civilizacijska načela na kojima je zasnovan pravni poredak Srbije. Ućutkivanjem civilnog društva u Sandžaku nestao bi poslednji bedem protiv svih vrsta zlupotreba, ekstremizma i urušavanja vladavine prava.

   Za više informacija možete se obratiti Draganu Popoviću na e-mail: dragan@policycenter.info ili na telefon 063 339 344.

   Saopštenje potpisuju:

   Centar za praktičnu politiku

   Urban In - Novi Pazar

   Sandžački odbor za ljudska prava - Novi Pazar

   Kulturni centar Damad - Novi Pazar

   Građanske inicijative

   Helsinški odbor za ljudska prava

   NUNS

   Centar za kulturnu dekontaminaciju

   Smart kolektiv

   Liceulice

   Centar za ljudska prava Niš

   Dijalog Valjevo

   Odbor za ljudska prava Bujanovac

   Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac

   Moderno društvo Bujanovac

   Centar za razvoj civilnog društva Zrenjanin

   Centar modernih veština

   Centar za novu politiku

   Program za dijalog mladih Novi Sad

   Glas razlike

   Rekonstrukcija ženski fond

   Regionalni centar za manjine

   Gej strejt alijansa

   Centar za nove komunikacije Dokukino/DKQ

   Centar za nenasilnu akciju

   Ravangrad Sombor

   Inicijativa za demokratsku tranziciju

   ProConcept

   Fond za humanitarno pravo

   Palgo centar

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku

   Međunarodni centar „Olof Palme“

   Narodni parlament Leskovac

   Građanska akcija Pančevo

   Kikindski klub

   Žene za mir Leskovac

   CRTA

   Centar za podršku ženama

   NVO Astra

   Queeria

   Fraktal

   Centar E8

   Grupa 484

   ISAC fond

   Vojvođanski klub Novi Sad

   Incest trauma centar

   Impuls Tutin

   Forza Požega

   Beogradski centar za ljudska prava

   Inicijativa mladih za ljudska prava

   Centar za razvoj civilnih resursa Niš

   Balkanski fond za lokalne inicijative

   Centar za razvoj neprofitnog sektora

   Beogradski fond za političku izuzetnost

   Mlada Srbija

   Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope

   Udruženje fenomena

   Centar za evroatlantske studije

   Humanitarni centar za integraciju i toleranciju

   Autonomni ženski centar

   Nova vizija Prijepolje

   Althea

   Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

   Forum za bezbednost i demokratiju

   Centar za integraciju mladih

   Udruženje žena Peščanik Kruševac

   Centar za mir i razvoj demokratije

   Komitet pravnika za ljudska prava

   Žene u crnom

   Fond Biljana Kovačević Vučo

   Evropski pokret

   Altero

   Sekcija žena UGS „Nezavisnost“

   Centar za istraživanje etniciteta

   SOS ženski centar Novi Sad

   Labris

   Ženska inicijativa Priboj

   Inicijativa za inkluziju VelikiMali

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •