•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Najavljujemo treći seminar o uvođenju rodne perspektive u reformu sektora bezbednosti

  •  
  • Datum: 16. mart 2011.
   Niš, 16-18. mart 2011.

   Zajedno sa 30 predstavnika 11 institucija sektora bezbednosti Srbije raspravljaćemo u Nišu o konkretnim merama sprovođenja Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN:

   • uvođenju savetnika/ca za rodnu ravnopravnost,
   • problemima prijema, zadržavanja i napredovanja žena u službi.

   Očekujemo učešće predstavnika/ca organizacija civilnog društva (OCD) koji se bave zaštitom prava žena i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja. Ovo je treći seminar koji ima za cilj unapređenje razumevanja odnosa roda i reforme sektora bezbednosti kod donosilaca odluka. Seminar organizuje Misija OEBS u Srbiji, dok BCBP programski podržava projekat.

   Kontakt osoba: Maja Bjeloš

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •