•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv na predstavljanje četvrte Zbirke predloga praktične politike o reformi policije

  •  
  • Datum: 31. mart 2011.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Beogradski centar za ljudska prava pozivaju sve zainteresovane da u četvrtak 31. marta 2011. godine u Medija centru (velika sala na drugom spratu) u Beogradu sa početkom u 11 časova učestvuju u prezentaciji četvrte Zbirke predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji.

   Zbirka predlaže odgovore na tri pitanja.

   1. Na koji način povećati učešće žena u radu policije u Srbiji?
   2. Zbog čega je važno baviti se prevencijom stresa kod policijskih službenika u Srbiji?
   3. Kako uspostavljanje nacionalnog mehanizma za prevenciju torture može doprineti zakonitosti rada policije u Srbiji?

   U prvom predlogu ukazuje se na mere koje je neophodno sprovesti da bi se povećao broj žena u policiji i podigao njihov broj na prihvatljivu meru. Analiziraju se uzroci i okolnosti zbog kojih je učešće žena u policiji minimalno. U drugom predlogu analiziraju se moguće posledice po mentalno zdravlje policijskih službenika i ističe se važnost izgradnje sistema prevencije stresa kod policijskih službenika. Poslednji predlog ukazuje na značaj uspostavljanja nacionalnog preventivnog mehanizma i na koji način on može doprineti efikasnijoj kontroli rada policije, zakonitosti njenog postupanja i unapređenju postojećih instrumenata zaštite prava lica lišenih slobode.

   Zbirka predloga praktične politike na engleskom i srpskom jeziku biće objavljena u štampanom i elektronskom izdanju kao rezultat rada tri istraživača iz pomenutih organizacija civilnog društva, u okviru projekta „Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije”. Zbirka je objavljena uz podršku Misije OEBS u Srbiji, ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

   U prilogu možete da pronađete program prezentacije.

   Za sve dodatne informacije možete se obratiti Saši Đorđeviću iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku: 011 32 87 226 ili na e-mail.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •