•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv autorima za časopis Bezbednost Zapadnog Balkana

  •  
  • Datum: 01. april 2011.
   Tema broja 19: Rod i sektor bezbednosti

   Posebno izdanje časopisa Bezbednost Zapadnog Balkana (broj 19), biće posvećeno temi roda u sektoru bezbednosti. Objavljivanjem ovog broja časopisa želimo da pružimo dodatni podsticaj razgovoru o toj temi, proširujući istraživačku lupu kako bismo sagledali neka od domaćih, ali i međunarodnih iskustava.

   Neke od predloženih tema za ovaj broj su:

   Rodni identiteti u bezbednosnim profesijama (policija, vojska...)

   Teme: Maskulinitet u sektoru bezbednosti. Kako diskurs o rodu i identitetima utiče na reformu sektora bezbednosti u državama Zapadnog Balkana? Kako organizaciona kultura institucija u sektoru bezbednosti utiče na rodne identitete i obrnuto? Koje su koristi uvođenja rodne analize?                                     

   II Položaj  žena  u  sektoru  bezbednosti  -  iskustvo  zemalja  u  regionu  Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji

   Teme: Na koji način obezbediti uspešno uvođenje rodne perspektive u bezbednosne politike? Koji su mehanizmi podrške ženama zaposlenim u sektoru bezbednosti? Kako poboljšati regrutaciju žena i njihovo zadržavanje u sektoru bezbednosti? Da li postoje prepreke napredovanju žena? Da li je posao u sektoru bezbednosti još uvek “muški posao”? Koje su prednosti i mane uvođenja sistema kvota za prijem žena u institucije u sektoru bezbednosti? Kako sektor bezbednosti može da pruži zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije? Koji su izazovi uvođenju savetnika/ca za rodnu ravnopravnost u sektor bezbednosti? Kako ovaj mehanizam funkcioniše u praksi? Koja su najveća dostignuća u radu savetnika/ca za rodnu ravnopravnost?

   III Operativne koristi urodnjavanja sektora bezbednosti

   Teme: Zašto je uvođenje rodne perspektive bitno za reformu sektora bezbednosti? Koje su operativne koristi urodnjavanja politike upravljanja sektorom bezbednosti? Da li i kako povećanje operativne efikasnosti utiče na rodne stereotipe u sektoru bezbednosti? Koje su prednosti i prepreke uvođenju rodne perspektive u sektor bezbednosti u državama Zapadnog Balkana?

   IV Učestvovanje žena u multinacionalnim operacijama

   Ključno pitanje: Na koji način povećati učešće žena u multinacionalnim operacijama?

   Teme: Koje su pouke iz učešća žena u multinacionalnim operacijama? Koja su najveća dostignuća savetnika/ca za rodnu ravnopravnost u multinacionalnim operacijama? Kako angažovanje žena utiče na operativnu efikasnost misije? Kako utiče na jačanje lokalne zajednice?

   Primena Rezolucije 1325 SB UN

   Ključno pitanje: Kako obezbediti uspešnu primenu NAP za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN u Srbiji?

   Teme: Kakvo je iskustvo država koje su usvojile NAP za primenu Rezolucije 1325? Koji su najveći izazovi primeni rezolucije na nacionalnom nivou? Kako osigurati neophodnu institucionalnu podršku? Na koji način organizacije civilnog društva mogu da se uključe u proces primene NAP-a za sprovođenja Rezolucije 1325?

   U želji da dodatno problematizujemo ove teme, pozivamo sve zainteresovane autore da nam dostave svoje radove najkasnije do 20. aprila 2011. godine. Naročito ohrabrujemo autore da prvo pošalju kratak abstrakt, na adresu redakcije sa naznakom Za časopis, ili da se za sva pitanja vezana za objavljivanje članaka i prikaza knjiga obrate Maji Bjeloš. Tekstovi ne treba da budu duži od 3,000 reči (ne uključujući fusnote i bibliografiju), font Times New Roman, 12, sa proredom 1,5, a fusnote bi trebalo da budu navedene u Harvard stilu.

   Kontakti redakcije:

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku

   Gundulićev venac 48/II, 11000 Beograd, Srbija.

   Tel: 011 32 87 226, 32 87 334

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •