•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Četvrta Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji

  •  
  • Datum: 01. april 2011.
   U četvrtak, 31. marta 2011. godine, u Medija centru u Beogradu predstavljena je četvrta Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji. Sledeće predstavljanje glavnih nalaza predloga je u Vranju (Američki kutak), 7. aprila 2011. godine u 11 časova.
   Panelisti, s leva na desno: Žarko Marković, Vesna Pešić, Jan Litavski i Saša Đorđević.
   Panelisti, s leva na desno: Žarko Marković, Vesna Pešić, Jan Litavski i Saša Đorđević.
   Prizor sa predstavljanja četvrte zbirke predloga praktične politike.
   Prizor sa predstavljanja četvrte zbirke predloga praktične politike.

   Nova zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji predlaže moguća rešenja za povećanje učešća žena u policijskoj službi, prevenciju stresa kod policijskih službenika i kako uspostavljanje nacionalnog mehanizma za prevenciju torture može doprineti zakonitosti rada policije u Srbiji.

   Nakon predstavljanja u Beogradu, tri istraživača će publici u Vranju izložiti glavne nalaze predloga. Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Unije Evropskih federalista - Vranje, pozivaju sve zainteresovane da u četvrtak 7. aprila 2011. godine u Američkom kutku u Vranju (Lole Ribara bb) učestvuju u prezentaciji četvrte Zbirke predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji.

   U prilogu možete da pronadjete četvrtu zbirku u elektronskom obliku, kao i program prezentacije u Vranju.

   Povećanje broja žena u policijskoj službi

   Povećanje broja žena koje rade u policiji jedan je od ključnih aspekata reforme sistema bezbednosti RS. Najveći broj žena zaposlenih u institucijama sektora bezbednosti nema ovlašćenja da primenjuje sredstva prinude. Žene u policiji uglavnom još uvek obavljaju administrativne i analitičke poslove, kao i poslove na kojima se bave formulisanjem praktičnih politika. Žena gotovo da nema na rukovodećim i komandnim položajima u policiji. U ovome radu ćemo ukazati na mere koje je neophodno sprovesti da bi se povećao broj žena u policiji i njihov broj podigao na prihvatljivu meru. Radi toga ćemo analizirati uzroke i okolnosti zbog kojih je učestvovanje žena u radu policije minimalno, kao i implementaciju faktora koji će dovesti do njihovog povećanja.

   Prevencija stresa kod policijskih službenika u Srbiji

   Tokom poslednja tri meseca 2010. godine 11 policijskih službenika zadobilo je teške, a 252 lake telesne povrede. Od 2008. godine do danas policijski službenici najavljivali su nekoliko puta štrajk, koji je konačno realizovan u februaru 2011. godine. Razlog za pokretanje štrajka je nezadovoljstvo uslovima rada. Zbog toga potencijalno dolazi do stresa vezanog za organizaciju rada, za logističku podršku i za vrednovanje rada. Pored toga, postoji mogućnost da se i nakon petnaest godina pojavi PTSP kao posledica oružanih sukoba tokom devedesetih godina dvadesetog veka. U radu želimo da ukažemo na potrebu istraživanja izvora stresa policijskih službenika u Srbiji radi izrade i sprovođenja sistema prevencije stresa. Takođe, potrebno je pojačati postojeće administrativne kapacitete organizacionih jedinica zaduženih za zdravstvenu i psihološku zaštitu zaposlenih u MUP. U podizanju svesti policijskih službenika o važnosti prevencije stresa posebnu ulogu ima osam policijskih sindikata u Srbiji.

   Kako uspostavljanje nacionalnog mehanizma za prevenciju torture može doprineti zakonitosti rada policije?

   Iako je još decembra 2005. godine ratifikovala Opcioni protokol uz Konvenciju protiv torture i drugih oblika surovog, nečovečnog ili ponižavajućeg kažnjavanja ili postupanja, Srbija nije ispunila njime predviđenu obavezu da u roku od godinu dana od ratifikacije na nacionalnom nivou osnuje, imenuje ili očuva jedno ili više tela koja bi posećivala mesta na kojim se nalaze, ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, kako bi se sprečavali mučenje i drugi oblici zlostavljanja (nacionalni preventivni mehanizam - NPM). U ovom tekstu ćemo ukratko ukazati na moguće načine uspostavljanja takvog mehanizma, ali i na to koliko i kako on može doprineti efikasnijoj kontroli rada policije, zakonitosti njenog postupanja i unapređenju postojećih instrumenata zaštite prava lica lišenih slobode.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •