•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Upotrebe drugog

  •  
  • Datum: 06. maj 2011.
   Najava predstavljanja knjige Ivera Nojmana

   Ispred izdavača, Službenog glasnika i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, pozivamo vas da u petak 6. maja u 12 sati u Klub - knjižari - galeriji Glasnik  (Kneza Miloša 16, Beograd) prisustvujete promociji knjige Upotrebe drugog - ’Istok’ u formiranju evropskog identiteta profesora Ivera Nojmana.

   Profesor Nojman će prisustvovati predstavljanju svoje knjige u Beogradu. O knjizi će, osim autora, govoriti prof. dr Miroslav Hadžić, prof. dr Branimir Stojković i prevodilac Maja Danon.

   Iver B. Nojman je direktor istraživanja u Norveškom institutu za međunarodne poslove (NUPI) u Oslu. Doktorirao je politiku na Univerzitetu Oksford (1992) i socijalnu antropologiju na Univerzitetu u Oslu (2009). Među njegovim mnogobrojnim delima nalaze se i Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations (1996), Značenje, materijalnost, moć: uvod u analizu diskursa (2009) i Governing the Global Polity: Practice, Rationality, Mentality (2010, koautor sa Oleom Jakobom Sendingom).

   U knjizi se analizira kako su mnogobrojni identiteti koji su obuhvaćeni kategorijom „Istok“ presudno uticali na stvaranje evropskog identiteta od momenta kada je pojam Evropa počeo da stiče politički značaj. 

   Nojmanov rad je značajan posebno zbog inovativne upotrebe dijaloškog pristupa, raznolikosti izvora koje koristi i širokog opsega studija slučaja. Ova knjiga nam pomaže u razumevanju stvaranja identiteta uopšte i, posebno, evropskog identiteta.

   Podsećamo vas da je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u toku seminar „Izgradnja država i globalizacija“ namenjen studentima master i doktorskih studija, sa ciljem da trenutne izazove u izgradnji države u kontekstu globalizacije smesti u širu istorijsku perspektivu njihovog nastanka. Tokom seminara koji organizuju BCBP i FPN studenti će imati priliku da predstave kako teorijske, tako i posebne studije slučaja. Više o seminaru možete pročitati na http://www.fpn.bg.ac.rs/2011/04/26/graduate-seminar-state-building-and-globalization .

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •