•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Novi gosti istraživači Centra u maju i junu

  •  
  • Datum: 10. maj 2011.

   Mogućnost stažiranja i gostovanja u Centru stalno je otvorena i za istraživače iz inostranstva. Tako su u maju ove godine naši gosti Nataša Vunš (Natasha Wunsch), saradnica na programima Alfred fon Openhajm centra za studije evropske politike Nemačkog saveta za spoljne poslove (Deutsche Gesselschaft für Auswärtige Politik, DGAP)i Rio Ragland (Ryo Ragland), trenutno student poslediplomskih studija javne politike na Univerzitetu Sciences Po u Parizu.

   Nataša Vunš je zaposlena kao istraživačica u DGAP od juna 2010. godine i u ovom trenutku radi na projektu čiji je cilj pružanje podrške nezavisnim istraživačkim centrima (think-tanks) na Zapadnom Balkanu. Prethodno je radila u briselskoj kancelariji fondacije Fridrih Ebert. Tokom studija, stažirala je u nemačkom Bundestagu i kelnskom Europe Directinformativnom centru. Nataša je gost Centra u sastavu programa razmene, koji je deo šireg projekta „Kreiranje uspešnih mreža: osposobljavanje civilnog društva za finansijsku stabilnost kroz evropsku saradnju“. Ovaj projekat zajednički sprovode Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) iz Beograda, Euklid Mreža iz Londona, Urban In iz Novog Pazara i Romski edukativni centar iz Subotice. Jedan od učesnika ovog programa razmene je i istraživač BCBP Marko Savković, koji je u februaru 2011. posetio upravo DGAP.

   Rio Ragland, pored akademske, ima izuzetno zanimljivu radnu biografiju. Tako je 2007. i 2008. godine u Vašingtonu, radeći za IFES bio angažovan na programu upravljanja fondovima USAID namenjenim zemljama bliskog Istoka. U ovom periodu koordinirao je rad međunarodnog tima koji je savetovao iračke parlamentarce u procesu usvajanja novog Zakona o izborima. Zatim je, od juna 2008. do marta 2010. radio u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) gde je bio angažovan na poslovima obrade zahteva i preseljenja izbeglica iz Iraka u SAD. Najzad, možda i najinteresantniji detalj iz njegove biografije jeste činjenica da je u Avganistanu, radeći za International Relief and Development (IRD) bio jedan od svega nekoliko stranaca-civila koji su u provincijama Helmand i Kandahar pomagali stanovništvu da se umesto proizvodnje opijuma počne baviti drugim vidovima zemljoradnje.

   Istraživanja zbog kojih su u Srbiji kako Nataša, tako i Rio predstaviće svojim koleginicama i kolegama iz Centra do kraja maja.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •