•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Gosti istraživači održali prezentacije u Centru

  •  
  • Datum: 23. maj 2011.

   Gosti istraživači u Centru Nataša Vunš, saradnica Alfred fon Openhajm Centra za studije evropske politike Nemačkog saveta za spoljne poslove (Deutsche Gesselschaft für Auswärtige Politik, DGAPi Rio Ragland, student poslediplomskih studija javne politike na Univerzitetu Sciences Po u Parizu održali su 23. maja predavanje o svom istraživanju u Srbiji i svojim iskustvima u inostranstvu. Predavanju su prisustvovali istraživačice i istraživači, kao i stažistkinje i stažisti Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

   Nataša Vunš je svoje predavanje posvetila konceptu evropeizacije koji podrazumeva transformaciju domaće politike kroz pritiske i pravila koja postavlja EU. Najpre je koncept evropeizacije objasnila sa polazišta dva najzastupljenija modela, "racionalističkog" i "društvenog"  institucionalizma. Prvi ponašanje donosilaca odluka (aktera politike) objašnjava logikom "posledica", drugi "korisnosti". Tokom istraživanja, Nataša je uočila kako upravo racionalistički mehanizmi uticaja na kreatore domaće politike pretežu. Svoj nalaz o konceptu evropeizacije u Srbiji i Crnoj Gori, ona je predstavila iz perspektive pet organizacija civilnog društva iz Srbije i Crne Gore koje se bave problemom korupcije.

   Predavanje pod nazivom „Da li napredujemo?“ Ragland je posvetio prenošenju svojih iskustava iz Avganistana i Iraka gde je radio kao jedan od nekoliko stranih civila koji su u provincijama Helmand i Kandahar pomagali stanovništvu da se, umesto proizvodnje opijuma, preorijentišu na druge vidove zemljoradnje i uzgajanja drugih poljoprivrednih kultura. Predstavio je koji su rezultati i koji su izgledi za uspešno okončanje ovog programa, a takođe je prisutnima približio i trenutnu političku i društvenu situaciju u ovim zemljama.

   Izveštaj pripremio Vanja Dolapčev, stažista u BCBP

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •