•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Složena slika novog bezbednosnog okruženja u 21. veku

  •  
  • Datum: 14. jun 2011.
   Admiral Đampaolo di Paola i državna sekretarka Tanja Miščević u Centru

   U utorak, 14. juna, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) bio je domaćin okruglog stola zatvorenog za javnost u kome su kao govornici učešća uzeli admiral Đampaolo di Paola, predsedavajući Vojnog komiteta NATO i Tanja Miščević, državna sekretarka Ministarstva odbrane Republike Srbije. Okrugli sto organizovan je kao jedan od pratećih događaja Strategijske vojne konferencije (www.nato.int/ims) koja je u Beogradu održana od 13. do 15. juna 2011.

   Admiral di Paola je održao predavanje o novom bezbednosnom okruženju NATO u 21. veku, dok je sekretarka Miščević diskutovala neke od fenomena reforme sistema odbrane u Srbiji, posebno saradnju sa međunarodnim organizacijama i učešće u multinacionalnim operacijama. Prisutni su bili predstavnici ministarstava odbrane, spoljnih i unutrašnjih poslova Republike Srbije, vojni izaslanici, predstavnici Narodne Skupštine, civilnog društva i međunarodnih organizacija. Za uvodnim obraćanjima usledila je sesija posvećena pitanjima i odgovorima.

   Teme koje su govornici raspravljali uključuju glavne, transnacionalne karakteristike globalne bezbednosti i bezbednosti Srbije; važnost kolektivne bezbednosti, odnosno bezbednosti zasnovane na saradnji i njenih ograničenja (problemi resursa, političke volje, novog Strateškog koncepta); učešće u regionalnim i evropskim forumima posvećenim bezbednosti; planiranje reforme na nacionalnom i međunarodnom nivou; učešće Srbije u multinacionalnim operacijama.

   Sat vremena posvećenog pitanjima i odgovorima ispunjeno je velikom brzinom pitanjima koja su se ticala odnosa Srbije sa NATO. Bilo je i onih koje su zanimale drugačije teme, poput koristi od profesionalizacije oružanih snaga, budućnosti Berlin plus sporazuma, načina za uključivanje civilnog društva, boljeg planiranja budžeta reforme, različitih aspekata horizontalne saradnje između institucija, pitanja statusa Kosova i budućnosti prisustva NATO u regionu i najzad, odnosa sa Rusijom.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •