•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Šnajder: u međuzavisnom svetu, rizike možemo samo smanjiti, ne i eliminisati

  •  
  • Datum: 17. jun 2011.
   Jirži Šnajder, zamenik ministra spoljnih poslova Republike Češke
   Jirži Šnajder, zamenik ministra spoljnih poslova Republike Češke

   Gost Beogradskog centra za bezbednosnu politiku u petak 17. juna 2011. godine bio je zamenik ministra spoljnih poslova Republike Češke Jirži Šnajder. On je izneo svoje stavove po pitanjima, koji su to najveći izazovi bezbednosti sa kojima se suočava moderna Evropa, kako male zemlje mogu efektivno delati u dinamičnom svetu, kuda Evropa ide danas i mnogim drugim.

   Šnajder je kao jedan od glavnih problema i izazova savremenog svetskog društva označio dinamiku dešavanja. Tako su prisutni mogli da čuju da je savremeni svet jedna krajnje nepredvidiva celina u kome je nemoguće predvideti bilo kakva dešavanja u potpunosti. Šnajder je ocenio da sada gotovo sve postaje problem bezbednosti i da je sekuritizaciju tekućih pitanja teško izbeći. Ovakvom stanju stvari doprinose i mediji koji u realnom vremenu prenose informacije munjevitom brzinom i tako doprinose uzbunjivanju javnosti čak i onda kada to nije neophodno i kada takav razvoj situacije ne doprinosi samom rešavanju problema.

   Glavno obeležje savremenog društva, nastavio je Šnajder, jeste osećanje ranjivosti iz koga i proističe veliki potencijal stvaranja „sekuritizujućeg polja“. Takođe, odgovarajući na pitanje kako da civilno društvo komunicira poruke i natera vlasti jedne države da usvoje preporuke stručnjaka, odgovorio da je neophodno dobro i racionalno pristupiti takvom problemu i da je ponekad zaista teško preneti neka znanja u javno polje jer je javnost i previše zauzeta banalnim stvarima i ne može da odgovori na izazove koji nisu vidljivi i koji nisu stvarni u datom trenutku.

   Šnajder je rekao i da bi glavni zadatak bezbednosnih strkutura trebalo da bude da „ograniče rizike“ i da bi valjalo prihvatiti da je život sam po sebi opasan i da je nemoguće potpuno ukloniti sve pretnje.

   Na pitanje kako jedna mala zemlja može efikasno da dela u dinamičnom bezbednosnom okruženju, Šnajder je rekao da one prosto moraju da se specijalizuju jer same ne mogu da se nose sa bezbednosnim izazovima. U primer tome naveo je saradnju Češke Republike i baltičkih zemalja u zaštiti njihovog vazdušnog prostora. Prema oceni gosta Beogradskog centra za bezbednosnu politiku bezbednosi izazovi i nedostatak resursa primoravaju države da sarađuju. Evropska unija (EU) je jasan primer ovakvog pristupa. No, Šnajder misli da Evropska unija stvara „previše bliske veze prebrzo“ i  da Evropa, ako je zastranila, „mora krenuti drugim putem makar i unazad“.

   Izveštaj pripremio Stevan Ranđelović, stažista BCBP

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •