•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Raspisan je konkurs za prijem desete generacije stažista Beogradskog centra za bezbednosnu politiku!

  •  
  • Datum: 17. jun 2011.

   Studentima/kinjama završnih godina studija, diplomcima i postdiplomcima sa fakulteta društvenih nauka, pruža se jedinstvena prilika da kroz aktivno uključenje u aktivnosti Centra:

   • steknu uvid u način rada i funkcionisanje istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;
   • dobiju stručnu podršku za samostalan istraživački rad i formalno napredovanje u akademskoj karijeri (mentorstvo);
   • steknu iskustvo i upoznaju se sa metodologijom rada na istraživačkim projektima;
   • prisustvuju predavanjima i diskusijama koje se organizuju u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i ostalim događajima koje će Centar organizovati u tom periodu;
   • steknu kontakte (sa predstavnicima domaće i strane akademske javnosti, domaćih i stranih državnih i nevladinih organizacija, donosiocima odluka, ekspertima iz oblasti bezbednosti...);
   • steknu iskustvo u organizovanju konferencija, seminara, radionica, tribina...;
   • koriste kompjuter i biblioteku (preko 2000 naslova);
   • moguće objavljivanje radova.

   Uslovi:

   • Postdiplomci ili studenti završne godine studija na nekom od fakulteta društvenih nauka (Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet bezbednosti...);
   • Zainteresovanost za pitanja iz oblasti bezbednosti i ideja o željenoj oblasti specijalizacije;
   • Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja;
   • Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku);
   • Kompjuterska pismenost;
   • Jaka motivacija

   Opis posla:

   Od stažiste/kinje se očekuje da:

   • učestvuje u aktuelnim projektima i istraživanjima;
   • pomaže u ažuriranju sadržaja na vebsajtovima www.ccmr-bg.org ,www.bezbednost.org
   • napiše prikaz knjige koji bi se objavio u časopisu Bezbednost Zapadnog Balkana u izdanju BCBP;
   • pomogne u obavljanju redovnih poslova BCBP.

   Stažisti imaju i obavezu da prisustvuju redovnim sastancima zaposlenih u Centru i da u dogovorenim rokovima dostave svoj deo istraživanja. Posao mogu obavljati ili u kancelariji Centra ili od kuće. Svi drugi poslovi i uslovi rada biće dogovoreni u direktnom kontaktu sa odabranim stažistima. Centar stažistima ne obezbeđuje platu, niti snosi troškove smeštaja. Stažisti bi bili angažovani za period od četiri meseca (1. septembar 2011 - 1. januar 2012. godine), s mogućnošću produženja saradnje, pa i zapošljavanja.

   Potrebna dokumentacija za prijavljivanje:

   1)      biografija ne duža od 3 strane;

   2)      motivaciono pismo u kom ćete navesti:

   a)      razloge zbog kojih konkurišete za praksu u našoj organizaciji;

   b)      koliko vremena nedeljno ćete moći da odvojite za stažiranje;

   c)      zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo; 

   3)      primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza...) ne duži od 10 strana.

   Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 6. jula 2011. godine na adresu:office@ccmr-bg.org sa naznakom „NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU“. Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Samo oni kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

   Kontakt :

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku

   Gundulićev venac 48, 11000 Beograd, Srbija

   tel/fax: 011/3287 226, 011/3287 334

   E-mail: office@ccmr-bg.org

   Web: www.ccmr-bg.org

   www.bezbednost.org

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •