•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Dijana Gaćeša i Dragana Ljubišić učestvovale na NATO trening seminaru "Uloga ženskih eksperata u borbi protiv terorizma"

  •  
  • Datum: 17. mart 2008.

   NATO trening seminar “Uloga ženskih eksperata u borbi protiv terorizma” održan je od 10. do 14. marta u Sarajevu u organizaciji Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju iz Budimpešte.

   Cilj seminara bio je da ekspertima iz oblasti bezbednosti u regionu Zapadnog Balkana pruži informacije, znanje i stručno mišljenje po pitanju terorizma i ulozi ženskih eksperata u suočavanju sa ovom pretnjom. Predočena je perspektiva koja zastupa da žene mogu značajno da doprinesu borbi protiv terorizma promovišući aktivizaciju i senzitivizaciju društva po ovom pitanju. Diskutovana problematika je uključivala sledeće teme: „Žene u ratu, oružanim sukobima i post-konfliktnim situacijma“, „Uloga NATO i EU“, „Terorizam i percepcija bezbednosnih pretnji na Zapadnom Balkanu“, kao i brojne studije slučaja i najbolje prakse s ciljem podizanja svesti o ovom problemu i mobilizacije lokalnih zajednica.

   Na seminaru su učestvovali predstavnici regionalnih kancelarija NATO i EU, vladinih i nevladinih organizacija, policije, medija, kao i akademskih i nezavisnih istraživačkih institucija. U ovom događaju učestvovala su i dva istraživača Centra za civilno-vojne odnose, Dragana Ljubišić i Dijana Gaćeša.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •