•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv autorima: Teme "Bezbednosti Zapadnog Balkana" u 2008!

  •  
  • Datum: 10. april 2008.

   Pozivamo autore koji se bave studijama bezbednosti i ostalih srodnih naučnih disciplina da pošalju svoje radove u redakciju časopisa Bezbednost Zapadnog Balkana office@ccmr-bg.org.

   Predlažemo sledeće teme:

   Reforma sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu

   Centralno pitanje: Možemo li izmeriti uspeh reforme sektora bezbednosti u regionu?

   Analitička vrednost koncepta reforme sektora bezbednosti (RSB). Dometi i izazovi reforme u regionu. Postkonfliktni i postautoritarni kontekst RSB. RSB u slabim državama. Sličnosti i razlike između RSB u zemljama Jugoistočne Evrope. Uticaj spoljnih aktera  i uslovljavanja za članstvo u međunarodnim organizacijama na RSB na ZB.  Kako meriti doprinos nedržavnih aktera, poput privatnih bezbednosnih kompanija, građanskog društva i paramilitarnih grupa na RSB? RSB kao deo politike uslovljavanja EU Holističnost sektora bezbednsoti. Uticaj regionalne saradnje na RSB.

   Vojna neutralnost u post hladnoratovskom periodu

   Centralno pitanje: Da li Srbija može biti vojno neutralna?

   Pojam vojne neutralnosti. Vojna neutralnost tokom Hladnog rata. Vojna neutralnost nakon kraja Hladnog rata (poseban osvrt na integracije u međunarodne organizacije). Vojna neutralnost, EU i Zajednička bezbednosna i odbrambena politika. Neutralnost, bezbednosna kultura i strateški identitet. Ekonomija odbrane i neutralnost.

   Procesi sekuritizacije na Zapadnom Balkanu

   Centralno pitanje: Koji su aktuelni i dominantni procesi sekuritizacije na Zapadnom Balkanu?

   Teorija sekuritizacije i njena kritika. Filozofski koreni i kontraverze teorije sekuritizacije. Etika i sekuritizacija. Sekuritizacija Balkana i Srbije u Evropi i Americi. Sekuritizacija Zapada u Srbiji. Procesi sekuritizacije na Balkanu tokom devedesetih godina 20 veka. Dominantni procesi sekuritizacije od demokratskih promena na Zapadnom Balkanu 2000 godine. Prijatelji i neprijatelji na Zapadnom Balkanu. Specijalne mere i politika izuzetka. Socijalna konstrukcija izazova, rizika i pretnji. Vanredno stanje, suverenitet i bezbednost.

   Evropska konstrukcija Zapadnog Balkana

   Centralna pitanja: Da li postoji Zapadni Balkan? Koji su efekti diskursa o Zapadnom Balkanu?

   Jezički akt. Evropski diskurs o Balkanu. Balkan i Zapadni Balkan. Balkanizacija i intervencija. Suverenitet i evropske integracije. Imperija, identitet i bezbednost. Balkanski autodiskurs. Efekti evropskog diskursa na Zapadnom Balkanu. Proširenje EU i strah od Balkana. Balkan kao podsvest Evrope. Simulacija, EU i demokratske reforme. Drugost Balkana: samo-refleksija nasuprot evropske perspective. Balkansko Drugo kao faktor (ne) stabilnosti EU.  Balkan kao evopsko politčko “dvorište”: “evropska crna rupa” ili “oaza pravih vrednosti”?

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •