•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Povodom odluke Republičke agencije za telekomunikacije

  •  
  • Datum: 29. jul 2008.

   Centar za civilno-vojne odnose najoštrije protestuje zbog činjenice da je Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) 11. jula 2008. godine bez ikakve prethodne javne, stručne i parlamentarne rasprave propisala Tehničke uslove za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije internet mreže.

   Ogorčenje, nadasve, izaziva činjenica da je RATEL ovim uputstvom, u kome se utvrđuje obaveza internet provajdera da stvore tehničke preduslove za elektronski nadzor internet komunikacija, prekršio odredbe ne samo Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda već i Ustava Republike Srbije. Ovim su uputstvom ugrožene vrednosti zaštićene članom 41. Ustava, koji garantuje nepovredivost tajnosti pisama i drugih sredstava opštenja, kao i članom 42. Ustava koji jamči Zaštitu podataka o ličnosti. Istini za volju, Ustav u članu 20. dozvoljava mogućnost sužavanja ovih prava ali samo u situacijama koje su predviđene Ustavom i zakonima i uz prethodnu odluku suda.

   S obzirom na to da je u Srbiji još uvek na snazi zastareli Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list SR Jugoslavije” br. 24/1998) koji se nikad nije primenjivao kao i da u Srbiji još uvek nisu ustanovljeni adekvatni mehanizmi demokratske kontrole nad primenom posebnih ovlašćenja koje imaju državni organi u sektoru bezbednosti, ovim uputstvom se otvara mogućnost za neovlašćeni nadzor nad građanima kao i za kršenje njihovih zajamčenih prava na privatnost u do sada nezapamćenim razmerama.

   Zbog svega toga Centar za civilno-vojne odnose poziva Narodnu Skupštinu Republike Srbije i njen Odbor za odbranu i bezbednost, da u što kraćem roku pokrenu postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti ovog pravilnika, i usvoje pre svega novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali i ostale zakone koji posredno regulišu ovu oblast, kao što su Zakon o klasifikaciji podataka i Zakon o demokratskoj civilnoj kontroli sektora bezbednosti.

   Izvršni direktor Centra za civilno-vojne odnose

   Filip Ejdus

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •