•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Istraživači iz regiona počeli sa radom

  •  
  • Datum: 20. oktobar 2008.

   Dvoje istraživača, Biljana Kotevska iz Makedonije i Rajko Radević iz Crne Gore počeli su sa radom u Centru za civilno-vojne odnose. Od septembra 2008. Biljana Kotevska radi kao istraživačica u think-tank-u "Analytica", u Skoplju, dok je Rajko angažovan kao Asistent istraživač u Centru za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz Podgorice.

   Tokom svog boravka u Centru, Biljana i Rajko će nastojati da izrade posebne kriterijume i indikatore merenja uspešnosti reforme sektora bezbednosti u Makedoniji, odnosno Crnoj Gori, što predstavlja deo šireg napora regionalnog mapiranja i monitoringa reforme sektora bezbednosti u regionu Zapadnog Balkana.

   Rajko Radević ujedno pohađa poslediplomske studije međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U središtu njegovih interesovanja je parlamentarni nadzor sektora bezbednosti. Biljana Kotevska se naročito interesuje za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku EU; ljudsku bezbednost; međunarodne mirovne misije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •