•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Najava međunarodne konferencije "Ekonomija i bezbednost"

  •  
  • Datum: 03. novembar 2008.
   Dom Narodne Skupštine, Beograd, 6-7. novembar 2008.

   U četvrtak, 6. i petak, 7. novembra 2008. godine, Centar za civilno-vojne odnose, organizacija građanskog društva iz Beograda, organizuje međunarodnu stručnu konferenciju „Ekonomija i bezbednost“, u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Na konferenciji će, pored ostalog, biti razmatrana ekonomska dimenzija bezbednosne saradnje Srbije sa EU i NATO. Konferencija „Ekonomija i bezbednost“ se realizuje uz podršku Vlade Kraljevine Norveške i Vlade Republike Mađarske, kao i organizacije Jagello 2000 iz Češke Republike, dok pomoć u organizaciji pruža Privredna komora Beograda.

   Organizovanjem konferencije Centar želi da dodatno podstakne javnu i stručnu raspravu o međuzavisnosti ekonomije, političke stabilnosti i bezbednosti Srbije. Potom i da raspravu o bezbednosnoj poziciji Srbije smesti u razvojni - ekonomski i socijalni - kontekst. U radu konferencije učestvovaće ambasadori Republike Mađarske i Republike Finske, domaći i strani stručnjaci iz sfere bezbednosti, ekonomije i politike. Njima će se po prvi put pridružiti članovi poslovne zajednice iz Srbije, od kojih se očekuje da svojim analizama doprinesu boljem razumevanju ekonomskih aspekata integracije Srbije u NATO i evropske bezbednosne strukture.

   Posebno će biti naglašena ekspertska analiza posledica bezbednosnih integracija na odbrambenu industriju i privredu Mađarske, Češke Republike, Slovačke, Poljske, Bugarske i Slovenije. Ujedno, posebna će pažnja biti posvećena teškoćama pri proračunavanju, analizi i predviđanju troškova i dobiti od potencijalnog ulaska Srbije u NATO. Tako će najzad biti prikupljeni ključni argumenti i empirijski podaci koji treba da dozvole racionalnu debatu o ceni koštanja buduće bezbednosne integracije Srbije.

   Konferencija će biti otvorena 6. novembra u 9 časova u Domu Narodne Skupštine Republike Srbije. Zahtev za akreditaciju novinara zainteresovane medijske kuće mogu poslati faksom na broj (011) 3226 501. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •