•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Postanite polaznik/ca generacije 2008/2009 Škole za evropsku bezbednost!

  •  
  • Datum: 07. novembar 2008.

   Cilj Škole za evropsku bezbednost je da pripremi mlade lidere za aktivno učestvovanje u procesima reforme sektora bezbednosti i evropeizacije spoljne, bezbednosne i odbrambene politike Republike Srbije. Ukupan broj polaznika prve generacije (2008/9) je ograničen na trideset.

   Odabrani kandidati imaće jedinstvenu priliku da budu deo prve generacije mladih lidera specijalizovanih za bezbednosne dimenzije evropskih integracija. Škola traje od 1. decembra 2008. do 1. decembra 2009. godine. Polaznici će imati mogućnost da steknu i unaprede svoje poznavanje sledećih oblasti: istorija Evrope i evropskih integracija, Evropska unija kao globalni akter, Evropska spoljna i bezbednosna politika, Evropska bezbednosna i odbrambena politika, saradnja u oblasti krivičnih i pravosudnih poslova, odnos EU i NATO, bezbednosne dimenzije proširenja EU itd. Mulitidisciplinarna nastava uŠkoli za evropsku bezbednost odvija se po najsavremenijim naučnim i nastavnim metodama kroz predavanja i radionice (decembar-februar), znanje u praksi: diplomatske simulacije i kolektivno istraživanje (mart-maj) i multiplikaciju znanja (jun-septembar). U Školi predaju najpoznatiji domaći i strani poznavaoci teorije i prakse evropske bezbednosti. Odabranim kandidatima su troškovi učestvovanja u Školi u potpunosti pokriveni. Na raspolaganju im stoji jedina specijalizovana biblioteka u Srbiji iz ove oblasti, stručna i mentorska podrška za samostalni istraživački rad kao i Alumni podrška nakon što uspešno završe program.

   Uslovi konkursa:

   Na konkurs mogu da se jave osobe koje zadovoljavaju sledeće uslove:

   1)      Da nemaju više od 30 godina starosti.

   2)      Da su aktivisti neke od parlamentarnih političkih stranaka, nevladinih organizacija ili novinari u nekom od štampanih ili elektronskih medija u Srbiji.

   3)      Da tečno govore engleski jezik.

   4)      Da imaju jak interes za bezbednost i evropske integracije.

   5)      Da su u mogućnosti da posećuju Školu u Beogradu minimum jedanput nedeljno u periodu od dva semestra.

   Način konkurisanja:

   Zainteresovani kandidati treba da pošalju sledeća dokumenta na markosavkovic@ccmr-bg.org najkasnije do 25. novembra 2008. godine (nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u obzir).

   1)     CV

   2)     Motivaciono pismo  u kome stoji zašto konkurišete, šta očekujete od Škole za evropsku bezbednost i kakvi su Vaši profesionalni planovi u budućnosti;

   3)     Profesionalna preporuka (od političke stranke, NVO ili medijske kuće u kojoj ste angažovani)

   Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu se javiti u Centar za civilno-vojne odnose na 011 3287 226, odnosno e-mail markosavkovic@ccmr-bg.org .

   Škola evropske politike odvija se u okviru projekta Communicating European Security Policies uz podršku EU kroz Fond za EU integracije kojim rukovodi Delegacija EK u Republici Srbiji, a koji tehnički realizuje Press Now. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •