•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Približavanje reformi u sektoru bezbednosti političkim partijama

  •  
  • Datum: 24. novembar 2008.

   Sonja Stojanović, direktorka Centra, gostovala je kao nezavisna ekspertkinja na dvadesetom zasedanju Odbora za evropske integracije Liberalno-demokratske partije 21. novembra 2008. godine na poziv predsednika Odbora.  U uvodnom delu sastanka, Sonja je pred članovima Odbora izlagala o značaju reforme policije za proces pridruživanja i pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

   Tokom izlaganja, ona je prisutnima predstavila prioritetne oblasti reforme policije iz perspektive zemalja članica EU, najveća dostignuća prethodnih vlada, kao i izazove sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje stoje pred Vladom premijera Cvetkovića. Prisutni članovi Odbora postavili su najviše pitanja u vezi „Mape puta“ za liberalizaciju viznog režima, senzibilisanosti policije za komunikaciju sa manjinskim grupama i mogućnosti učenja od drugih država koje su nedavno pristupile EU i država koje nisu članice.

   Članovi istraživačkog tima Centra spremni su da predstave rezultate svojih istraživanja svim političkim strankama u Srbiji zainteresovanim za demokratizaciju sektora bezbednosti i  pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •