•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv da se produži javna rasprava o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane

  •  
  • Datum: 23. decembar 2008.

   Pozivamo Vas da se pridružite inicijativi Centra za civilno-vojne odnose da se promeni odluka Ministarstva odbrane o dužini trajanja javne rasprave o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije od 15. do 30. decembra 2008. godine. Pozivamo Vas da podržite predlog da se javna rasprava produži do 31. januara 2009. godine.

   Ako podržavate ovu inicijativu prosledite dole navedeno pismo ministru na Vašem memorandumu na faks kabineta ministra (011/3006-062) ili na e-mail (kabinetMO@mod.gov.rs)  ili nam se javite u Centar na telefone (011 3287-226 i 3287-334) i e-mail (office@ccmr-bg.org). Lista organizacija koje podržavaju ovu inicijativu biće ažurirana na sajtovima www.bezbednost.org i www.ccmr-bg.org.

   "Poštovani gospodine Šutanovac,

   U ime dole potpisanih organizacija civilnog društva, pozivamo Vas da promenite odluku Ministarstva odbrane o dužini trajanja javne rasprave o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije. Ovo zbog toga što smatramo da je rok od 15 dana (od 15. do 30. decembra ove godine) nedovoljan za ozbiljnu i plodotvornu javnu i stručnu raspravu o ovako važnim dokumentima. 

   Koristimo ovu priliku da izrazimo svoje zadovoljstvo zbog toga što je Ministarstvo odbrane izradilo nacrte Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije. Raduje nas i činjenica da su oba dokumenta dostupna javnosti na sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs). Ne manje je važno da je tom prilikom upućen i poziv na javnu raspravu.

   Uprkos tome, želimo da Vas podsetimo da se ovim nacrtima građanima Srbije prvo saopštava ko i kako ugrožava njihovu bezbednost i bezbednost države u kojoj žive. Potom im se nudi popis osnovnih vrednosti i interesa za čiju će zaštitu ako pritreba i oni, pored države, morati da žrtvuju ponešto, uključujući i svoje živote. Na kraju im se saopštava ko će ih to i kako štititi. Ovim se dokumentima nadasve dugoročno utvrđuje i određuje bezbednosna pozicija Srbije u regionu, Evropi i globalnoj zajednici. Reč je, dakle, o političkim dokumentima prvog reda koja bi trebalo da između ostalog proizađu iz strategije društvenog razvoja Srbije kao i iz njene spoljnopolitičke strategije. Dodajmo tome i to da će Strategija nacionalne bezbednosti i Strategija odbrane jednom kada budu usvojene obavezivati na duže vreme ne samo građane, već i državu Srbiju. One će isto tako proizvesti brojne ekonomske, političke i bezbednosne posledice koje je u ovom trenutku teško tačno predvideti i izračunati.

   Imajući na umu rečeno, molimo Vas da rok za okončanje javne rasprave pomerite barem do 31. januara 2009. godine. Time biste pružili priliku svim zainteresovanim učesnicima (medijima, organizacijama civilnog društva, stručnim organizacijama, akademskoj zajednici, političkim partijama itd.) da doprinesu poboljšanju predloženih nacrta. Ovako upriličenom javnom raspravom bi štaviše porasli izgledi za postizanje šire društvene saglasnosti o stvarnim bezbednosnim potrebama i interesima građana i države Srbije."

   S poštovanjem,

   Organizacije civilnog društva koje podržavaju inicijativu navedene po abecednom redu:

   1. Atlantski savet Srbije (www.atlanticcouncil.org.yu)
   2. Beogradski centar za evropske integracije (www.becei.org)
   3. Beogradski centar za ljudska prava (www.bgcentar.org.yu)
   4. Beogradski fond za političku izuzetnost (www. bfpe.org)
   5. Centar za bezbednosne studije (www.cbs-css.org)
   6. Centar za civilno-vojne odnose (www.ccmr-bg.org)
   7. Centar za međunarodne i bezbednosne poslove (www.isac-fund.org)
   8. Centar za evro-atlantske studije
   9. Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo, Novi Sad (www.atlanticpartnership.org.yu)
   10. Centar za unapređivanje pravnih studija (www.cups.org.yu)
   11. Građanske  inicijative (www.gradjanske.org)
   12. Evropski pokret u Srbiji (www.emins.org)
   13. Fond Centar za demokratiju (www.centaronline.org)
   14. Fond za humanitarno pravo (www.hlc-rdc.org)
   15. Forum nevladinih organizacija Kraljevo (Lingva, Zamisli Srbiju, Kraljevački centar za ljudska prava, CRNPSCS) (www.forumnvo.org.rs)
   16. Forum za bezbednost i demokratiju (www.fbd.org.yu)
   17. Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM (www.yucom.org.yu)
   18. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (www.helsinki.org.yu)
   19. Inicijativa mladih za ljudska prava (www.yihr.org)
   20. Novosadska novinarska škola (www.novinarska-skola.org.yu)
   21. Pravnici za demokratiju (www.lawdem.org)
   22. Transparentnost Srbija (www.transparentnost.org.yu)
   23. Zaječarska inicijativa (www.zainicijativa.org)
   24. Žene u crnom (www.zeneucrnom.org)
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •