•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Usvojena inicijativa organizacija građanskog društva o produžetku roka javne rasprave

  •  
  • Datum: 26. decembar 2008.
   Odgovor Min. odbrane povodom poziva CCVO, decembar 2008.
   Odgovor Min. odbrane povodom poziva CCVO, decembar 2008.

   Centar za civilno-vojne odnose obaveštava organizacije građanskog društva i članove/članice akademske zajednice da se ministar odbrane Dragan Šutanovac saglasio sa molbom za produženje roka predviđenog za javnu raspravu o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane, sve do 31. januara 2009. godine. 

   U odgovoru Ministarstva, koji je potpisao načelnik Uprave za strategijsko planiranje brigadni general Mitar Kovač, izražena je zahvalnost predstavnicima organizacija građanskog društva na svim dostavljenim primedbama i sugestijama, kao i na aktivnom učešću u radu Okruglog stola posvećenog pomenutim dokumentima.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •