•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Istraživanje Centra o regionalnoj bezbednosnoj saradnji predstavljeno Forumu za međunarodne odnose

  •  
  • Datum: 29. septembar 2010.

   Istraživački tim BCBP je predstavio nalaze istraživanja o kapacitetima Republike Srbije za učešće u regionalnoj bezbednosnoj saradnji članovima Foruma za međunarodne odnose u sredu 29. septembra.

   Forum je telo Evropskog pokreta u Srbiji koje okuplja građane koji se u svom naučnom, profesionalnom i političim angažmanu bave odnosima među državama i narodima i raspravljaju o aktuelnim temama međunarodnih odnosa i spoljne politike.

   U ime istraživačkog tima BCBP istraživanje je predstavila Sonja Stojanović, direktorka Centra i članica Foruma, dok su Zorana Vlatković, pomoćnica ministra za unutrašnje poslove, i Zoran Vujić, pomoćnik ministra za spoljne poslove, ponudili svoje komentare na nalaze istraživanja ali i odgovarali na pitanja članova Foruma. Prezentacija „Da li Srbija može da bude lider u regionalnoj bezbednosnoj saradnji na Zapadnom Balkanu“ je podstakla raspravu, između ostalog, o značenju i poželjnosti liderstva u regionu, dostignućima regionalne bezbednosne saradnje i uspešnosti rada multilaterlanih foruma u regionu kao i o učešću Srbije u njima.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •