•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Sonja Stojanović gošća komentatorka Regionalnog saveta za saradnju

  •  
  • Datum: 20. oktobar 2010.

   Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović je za šesti broj biltena Regionalnog saveta za saradnju (Regional Cooperation Council) napisala tekst "Regionalna bezbednosna saradnja između potrebe i izgradnje zajednice" ("Regional Security Cooperation between Necessity and Community Building"). U tekstu, ona se kritički osvrće na domete bezbednosne saradnje u regionu, posmatrane u kontekstu procesa evropskih integracija, preciznije obaveza koje države kandidati preuzimaju u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova.

   Sonja smatra kako je jedina održiva bezbednosna saradnja ona koja je istovremeno i inkluzivna, otvorena za organizacije civilnog društva iz regiona. Kao uspešan primer saradnje ona navodi iskustva Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara (think-tank) iz regiona Zapadnog Balkana pokrenutog na inicijativu Centra 2008. godine.

   Tekst možete pročitati na engleskom jeziku ako sledite link.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •