•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Peti istraživački seminar o merenju reforme sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu

  •  
  • Datum: 21. oktobar 2010.
   Jedan od glavnih ciljeva seminara bio je da se zajednički razviju kriterijumi sudska kontrola i nadzor, kao i da se uputstvo za kontrolu i nadzor izvršne vlasti dodatno unapredi.

   Seminar je održan u Prištini od 17-20. oktobra 2010. godine, a organizovan je u sklopu regionalnog projekta jačanja kapaciteta civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbednosti zapadnog Balkana.

   Sudska kontrola podrazumeva sistem, procedure i strukturu pravosuđa koji garantuju podređenost sektora bezbednosti, posebno državnih aktera koji koriste sredstva prinude, postojećem pravosudnom sistemu. Kontrola i nadzor izvršne vlasti se odnosi na zakonske procedure i instrumente, norme i standarde koji ovlašćuju izvršnu vlast da redovno prati i kontroliše državne i nedržavne aktere koji su ovlašćeni da koriste sredstva prinude. Pored ova dva kriterijuma, učesnici su razgovarali i o nacrtima papira o finansijskoj transparentnosti i zastupljenosti žena i nacionalnih manjina u sektoru bezbednosti.

   U toku sesije o reprezentativnosti aktivno se raspravljalo o argumentima „za i protiv“ koncepata „jednakih mogućnosti“ i „jednakih standarda“. Jednake mogućnosti se odnose na prilagođavanje potreba određene grupe zahtevima posla (npr. prijemni i IQ testovi koji se daju na jezicima manjina, fizički testovi koji su prilagođeni ženama, politika porodiljskog/roditeljskog odsustva, itd.) i, pre svega, na pristup poslu. Jednaki standardi su standardi koji se primenjuju na svakoga, kao što su jednake plate za isti posao, jednaki testovi za prijem (njihov sadržaj), itd.

   Domaćin seminara je bio Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) iz Prištine.

   Sledeći seminar će se održati u Crnoj Gori u decembru 2010. godine, a domaćin će biti CEDEM iz Podgorice.

   Rezultati istraživanja o ovim kriterijumima će biti objavljeni u Almanahu reforme sektora bezbednosti koji će biti objavljen krajem 2011. godine.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •