•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Marko Milošević govorio o primeni Zakona o tajnosti podataka

  •  
  • Datum: 22. oktobar 2010.

   Marko Milošević, istraživač u BCBP, učestvovao je na dvodnevnom skupu o stepenu implementacije i izazovima u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o tajnim podacima koji je održan u Skupštini AP Vojvodine, u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM.

   Drugog dana, na panelu posvećenom implementaciji Zakona o tajnosti podataka, Marko Milošević je govorio o primeni Zakona o tajnosti podataka i implikacijama po bezbednosnu politiku. Učesnicima su predstavljeni empirijski podaci iz projekta Mapiranje i nadgledanje sektora bezbednosti u Srbiji o kapacitetima nezavisnih državnih organa u pogledu nadzora nad sektorom bezbednosti. Takođe, problematizovani su i nedostaci u regulativi koji se tiču privatnog sektora bezbednosti i zaštite "uzbunjivača".

   Posebno je analizirana zloupotreba klasifikovanja dokumenata oznakom tajnosti kao načina izbegavanja odredbi Zakona o javnim nabavkama.

   Pored Miloševića, na konferenciji su svoje viđenje primene Zakona u oblasti rada policije predočili Žarko Marković iz BG centra za ljudska prava, a poseban osvrt na primenu zakona javnosti je predstavio ombudsman Saša Janković.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •