•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Šta Balkan može naučiti od EU o regionalnoj bezbednosnoj saradnji?

  •  
  • Datum: 27. oktobar 2010.

   Florian Trauner, istraživač na Institutu za evropske integracije austrijske Akademije nauka održao je u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku predavanje "Bezbednosna saradnja i evropska perspektiva Jugoistočne Evrope" u sredu, 27. oktobra. Ovo predavanje je realizovano u okviru projekta "Kapaciteti Srbije za regionalnu bezbednosnu saradnju" koji podržava Evropski fond za Balkan.

   "Načelno", naglasio je u uvodu Trauner, "sama EU se može razumeti kao projekat regionalne bezbednosne saradnje". Razmatrajući domete ove saradnje u unutrašnjim poslovima, naglasio je kako je, uprkos brzom razvoju politika sa ciljem stvaranja prostora slobode, bezbednosti i pravde, problem načina na koji će se donositi odluke vodio sledećoj dilemi: da li je cilj EU da ostvari integraciju gde će postojati jedna, centralizovana struktura i harmonizovano zakonodavstvo, ili je pak cilj u unapređenju horizontalne saradnje koja će uključiti uzajamno priznanje procedura i odluka?

   Ako je saradnja između članica EU obeležena različitim viđenjem pretnji, onda je, smatra Trauner, "veličina takođe bitna", odnosno, ona je faktor koji određuje kako će se odvijati saradnja unutar nekadašnjeg "drugog stuba" EU, spoljne i bezbednosne politike. Spoljnu politiku EU odlučujuće oblikuju tri države, Velika Britanija, Francuska i Nemačka: tako je još od 1998. godine i Sporazuma iz Sen-Maloa. Ipak, male države koje su zainteresovane da zajedničku spoljnu politiku postave u središte svojih aktivnosti mogu računati na to da će im se "otvoriti nove perspektive". Problemi koji nastaju dominacijom "velikih", veruje Trauner su "besplatna vožnja" (eng. freeriding) "malih" članica EU koje dobijaju "uslugu" bezbednosti bez da su uložile značajniji trud, kao i manjak demokratskog nadzora.

   Iz iskustava EU Trauner je izvukao više preporuka za donosioce odluka na Zapadnom Balkanu, koje se mogu sažeti na sledeći način:

   • ne plašite se da preuzmete vođstvo;
   • razmislite o fleksibilnim načinima saradnje, ali ih ipak formalizujte;
   • fokusirajte se na ispunjenje kriterijuma za članstvo koji su zajednički problem-cilj svih.

   Tu je, najzad i preporuka da se iskoriste kapaciteti Regionalnog saveta za saradnju (RCC).

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •