•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Najava javne rasprave o nacrtima zakona koji uređuju sektor privatne bezbednosti

  •  
  • Datum: 15. novembar 2010.

   Udruženje za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije u saradnji sa  Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku organizuje javnu raspravu  o Nacrtu zakona o privatnom obezbeđenju i o Nacrtu zakona o detektivskoj delatnosti. Punih 17 godina nakon ukidanja Zakona o društvenoj zamozaštiti, 10 godina nakon demokratske transformacije i 8 godina od neuspelog usvajanja, Srbija ponovo ima šansu da normativno uredi sektor privatne bezbednosti.

   Javna rasprava će se održati u ponedeljak, 15. novembra 2010. godineod 9 do 13 časova u Sali 1 Privredne komore Srbije na adresi Resavska 15, Beograd.

   Učesnici javne rasprave će predstaviti najvažnija rešenja koja se sadrže u Nacrtu, ali će pokušati i da pruže odgovor na pitanje da li će zakonskim regulisanjem ovog sektora biti otklonjeni primeri loše prakse u sektoru privatne bezbednosti, poput rada na crno, kriminalizacije privatnih firmi za obezbeđivanje, negativnog uticaja političkih partija na privatni sektor bezbednosti i sličnog.

   U cilju što bolje pripreme rasprave, molimo vas da razmotrite nacrte zakona i svoje eventualne primedbe i predloge pripremite za raspravu ili dostavite na e-mail fto@pks.rs .

   Direktni linkovi za preuzimanje nacrta zakona su 

   Kontakt osoba:

   Zoran Milićević, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje

   E-mail: zoran.milicevic@pks.rs

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •