•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv na obuku za nadzor nad politikom bezbednosti na lokalnom i nacionalnom nivou za organizacije istočne, jugoistočne i centralne Srbije

  •  
  • Datum: 02. decembar 2010.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) poziva organizacije civilnog društva iz istočne i jugoistočne i centralne Srbije da se prijave za pohađanje trodnevnih obuka za nadzor nad politikom bezbednosti na lokalnom i nacionalnom nivou. BCBP je organizacija sa trinaestogodišnjim iskustvom u unapređenju bezbednosti, kako građanki i građana, tako i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava. U središtu interesovanja Centra su politike koje za cilj imaju poboljšanje ljudske, nacionalne, regionalne, evropske i međunarodne bezbednosti. Kroz istraživanja, analize i predloge praktične politike, javno zastupanje, obrazovanje, izdavaštvo, stručnu podršku reformama i umrežavanje svih relevantnih činilaca, BCBP podržava konsolidaciju reforme sektora bezbednosti i integraciju država Zapadnog Balkana u evroatlantsku zajednicu.

   Obuke se održavaju uz materijalnu i programsku podršku Misije OEBS u Srbiji, u okviru projekta Jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva za veće učešće u reformi sektora bezbednosti. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za veće učestvovanje u nadzoru nad sektorom bezbednosti, te izradi i sprovođenju bezbednosnih politika. Projekat je deo većeg projekta Misije OEBS u Srbiji pod nazivomKonsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti, koji je finansijski podržala Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

   CILJEVI TRENINGA:

   • Upoznavanje učesnica/ka sa mogućim ulogama koje orgаnizаcije grаđаnskog društvа mogu imati u kreiranju, sprovođenju i nadzoru nad bezbednosnom politikom;
   • Ovladavanje praktičnim veštinama za pokretanje inicijativa, saradnju i nadzor nad institucijama koje pružaju bezbednost u lokalnoj zajednici;.
   • Omogućavanje razmene iskustava i primera dobrih praksi saradnje građanskog društva sa institucijama bezbednosti (policijom, vojskom, pravosuđem, carinom, opštinskim savetima za bezbednost i sl.)

   KOME SU NAMENJENI TRENINZI?

   Treninzi su namenjeni predstavnicama/cima organizacija civilnog društva iz sledećih regiona:

   1. istočne i jugoistočne Srbije (Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac, Zaječar, Pirot, Negotin, Knjaževac…) koji su u mogućnosti da u celosti pohađaju trodnevnu obukuod 31. januara do 2. februara 2011. godine;
   2. centralne Srbije (Beograd, Kragujevac, Kruševac, Paraćin, Ćuprija, Jagodina, Požarevac, Smederevo…) koji su u mogućnosti da u celosti pohađaju obuku od 9. do 11. februara 2011. godine.

   Poželjno je da se organizacije iz kojih dolaze učesnici bave nekim od pitanja: demokratizacija i učešće građana u lokalnoj zajednici, zaštita ljudskih prava, zaštita prava ranjivih i marginalizovanih grupa, rodna ravnopravnost, pružanje (pravne) pomoći žrtvama nasilja, trgovina ljudima i sl. Tokom odabira biće vođeno računa da učesnici imaju raznovrsno iskustvo i predznanje o ovoj temi, kao i da dolaze iz organizacija koje su održive. Pozvane su u učesnice i učesnici iz organizacija koje do sada nisu aktivno sarađivale sa institucijama bezbednosti, ili nadzirale njihov rad i predlagale rešenja za unapređenje njihovog rada, kao i oni čije su organizacije  imale iskustva u saradnji sa institucijama bezbednosti (policijom, pravosuđem, lokalnim telima za bezbednost i sl.).

   ŠTA MOŽETE DA OČEKUJETE OD TRENINGA?

   Teme treninga

   Kako bi osigurali da je svaki trening prilagođen sredini u kojoj se odvija, odnosno bezbednosnim problemima sa kojima se lokalna zajednica suočava i interesovanjima prijavljenih, dobićete priliku da utičete na sadržaj tema popunjavanjem Upitnika koji je sastavni deo prijavnog formulara. Molimo Vas da zaokružite među ponuđenim temama ili dopišete teme za koje smatrate da bi bile od najveće koristi za dalji rad Vaše  organizacije. Lista tema u Upitniku nije konačna. Odabrani učesnici će blagovremeno dobiti detaljan program treninga.

   Predavači

   Pored iskusnih trenera i predavača, koji dolaze iz akademske zajednice i civilnog društva, na treninzima će učestvovati i predstavnici institucija bezbednosti. Oni će biti pozvani da sa učesnicima razmene iskustva o saradnji sa civilnim društvom i ukažu na uspešne modele saradnje.

   Način rada

   Seminari su osmišljeni da omoguće interaktivan rad, otvoreni dijalog i razmenu iskustava sa drugim učesnicima. Pored predavanja i prezentacija, učesnice i učesnici će biti u prilici da rade u manjim grupama, analiziraju konkretne studije slučaja, učestvuju u simulacijama i drugim oblicima rada koji omogućavaju aktivno učenje.

   USLOVI ZA KONKURISANJE

   Svi zainteresovani treba da popune PRIJAVNI FORMULAR u prilogu i zajedno sa svojim CV-jem pošalju, elektronski, na adresu: office@ccmr-bg.org sa naslovom PRIJAVA ZA TRENING. Za više informacija možete kontaktirati Goranu Odanović:gorana.odanovic@ccmr-bg.org i Zoranu Brozović: zorana@ccmr-bg.org , ili telefonom na: 011/3287 334.

   Rok za slanje prijava je 20. decembar 2010. godineNepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Izabrane kandidatkinje i kandidati biće blagovremeno obavešteni.

   NAPOMENA: Sve troškove puta, smeštaja i ishrane snosi organizator. Molimo sve zainteresovane učesnike da u prijavi naznače način dolaska na seminar.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •