•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Održan drugi trening u okviru obuke za nadzor nad politikom bezbednosti na lokalnom i nacionalnom nivou

  •  
  • Datum: 02. decembar 2010.
   Učesnici seminara.
   Učesnici seminara.
   Sonja Stojanović govori o konceptu reforme sektora bezbednosti.
   Sonja Stojanović govori o konceptu reforme sektora bezbednosti.
   Zašto se radi dijagnoza lokalne bezbednosti, objašnjava Saša Đorđević.
   Zašto se radi dijagnoza lokalne bezbednosti, objašnjava Saša Đorđević.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (u daljem tekstu Centar) je uz podršku Misije OEBS u Srbiji, od 29. novembra do 1. decembra na Zlatiboru, organizovao za predstavnike 13 organizacija civilnog društva (OCD) iz zapadne i jugozapadne Srbije trening za nadzor nad institucijama bezbednosti na lokalnom nivou. Namera organizatora treninga[1] bila je da učesnike upozna sa mogućim ulogama koje orgаnizаcije grаđаnskog društvа mogu imati u kreiranju, sprovođenju i nadzoru nad bezbednosnom politikom. Takođe, učesnicima je pružena prilika da se kroz diskusiju sa predstavnicima bezbednosnih institucija informišu o mogućnostima za međusobnu saradnju, kao i da razmene iskustva i iznesu primere dobrih praksi u saradnji sa institucijama bezbednosti.

   U realizaciji treninga učestvovali su treneri i predavači, koji dolaze iz akademske zajednice i civilnog društva. Pored njih, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pozvani su kako bi sa učesnicima razmenili iskustva o saradnji sa civilnim društvom i ukazali na uspešne modele saradnje.

   Nakon što su učesnici upoznati sa ključnim odrednicama kao što su bezbednost, nadzor, sektor bezbednosti  i reforma sektora bezbednosti u Srbiji, odpžana je radionica čiji je cilj bio da se ukaže na glavne snage i slabosti u funkcionisanju organizacija civilnog društva, zatim na izazove sa kojima se suočavaju, ali i na moguće uloge koje oni mogu imati u bezbednosnoj politici. Kao glavne snage organizacija civilnog društva su identiufikovani: neposredni kontakt sa građanima, nezavisnost, efikasnost, mobilnost, stručnost, operativnost, motivisanost, kreativnost, saradnja na međunarodnom nivou i iskustvo u bavljenju bezbednosnim temama. Glavne slabosti su: nedovoljna stručnost, manjak kapaciteta, neorganizovanost, politizacija, široka oblast delovanja i nedovoljna nezavisnost od donatora. Takođe, organizacije civilnog društva imaju podršku lokalnih organa vlasti, medija i nezavisnih tela, ali se suočavaju i sa nedostacima budžetskih sredstava i predrasudama koje prema njima postoje u javnosti.

   Veoma značajan panel je bio posvećen i analizi stanja bezbednosti u svojoj lokalnoj zajednici. Poseban značaj je dat opštinskim Savetima za bezbednost koji postoje u pojedinim gradovima ovog regiona i predstavljaju primer dobre prakse u saradnji svih relevantnih aktera u sektoru bezbednosti na lokalnom nivou. Ovi saveti se sastoje od predstavnika lokalne samouprave, organa sektora bezbednosti, predstavnika civilnog društva i svih ostalih subjekata koji imaju značajnu ulogu u bezbednosnoj politici određenog mesta. Učesnici seminara su istakli da se ovaj primer dobre prakse mora iskoristiti i u drugim gradovima u kojima ovakvi organi ne postoje, jer je postojanje ovih Saveta garant bolje koordinacije i integrisanosti sektora bezbednosti na lokalu.

   Panel sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova omogućio je učesnicima bolje razumevanje povezanosti nacionalnog i lokalnog nivoa po pitanju bezbednosti, i ukazao je na mogućnosti saradnje OCD sa državnim institucijama na lokalnom nivou. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova - Željko Milenić, načelnik Odseka za rad policije u lokalnoj zajednici u Upravi policije, Olivera Zečević, šef Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije Uprave kriminalističke policije, Goran Vukićević iz Uprave unutrašnje kontrole policije i Milivoje Ristović iz Policijske uprave Užice izneli su konkretne primere rada svojih organizacionih jedinica, kao i primere dosadašnje saradnje sa organizacijama civilnog društva. Panel sa predstavnikom Ministarstva odbrane - potpukovnikom Duškom Žujovićem iz Odeljenja za civilno-vojnu saradnju Generalštaba Vojske Srbije imao je za cilj da učesnike seminara upozna sa konceptom civilno-vojne saradnje i mogućnostima saradnje između građana i vojske.

   Jedan od panela je bio rezervisan i za predstvanike eminentnih organizacija civilnog društva - Autonomnog ženskog centra (Tanja Ignjatović), Transparentnosti Srbija (Bojana Medenica) i Foruma civilne akcije Forca Požega (Miroslav Tamburić), koji su poslednjeg dana sa zainteresovanim učesnicima podelili sopstvena iskustva u saradnji sa institucijama sektora bezbednosti na nacionalnom i lokalnom nivou. Posebna vrednost ovih treninga, prema oceni učesnika, bila je približavanje institucija bezbednosti predstavnicima OCD kroz otvorenu diskusiju o bezbednosnim pitanjima i zajednički rad tokom radionica.

   [1] Treninzi  se održavaju uz materijalnu i programsku podršku Misije OEBS u Srbiji, u okviru  projekta Misije pod nazivom Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti, koji je finansijski podržala Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •