•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Održan je šesti istraživački seminar: fokus na sudskoj kontroli sektora bezbednosti

  •  
  • Datum: 17. decembar 2010.

   U Kolašinu je od 14. do 17. decembra 2010. u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava CEDEM održan šesti istraživački seminar projekta "Podizanje kapaciteta civilnog društva na Zapadnom Balkanu za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbednosti".

   Gost predavač šestog seminara bio je profesor Univerziteta u Duramu Ian Li (Ian Leigh), koji je pomogao u realizaciji radionice posvećene kriterijumu sudske kontrole (judicial control), daljoj razradi smernica za istraživače i definiciji polja posmatranja. Li je za potrebe parlamenata u Velikoj Britaniji, Kanadi, Rusiji i Ukrajini komentarisao nacrte zakona pojavljujući se pred komitetima (odborima) bezbednosti i odbrane. Izveštaj koji je napisao sa Hansom Bornom, „Učiniti obaveštajne službe odgovornim“ („Making Intelligence Accountable“, Oslo: Norwegian Parliament Printing House 2005) preveden je na sedam jezika.

   Svedeni su komentari na izveštaje organizacija za prva četiri kriterijuma do sada pokrivena istraživanjem. Reč je o kriterijumima pravne države, parlamentarne kontrole, reprezentativnosti i kontrole i nadzora nezavisnih drzavnih organa.

   U martu iduće godine u organizaciji Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva biće predstavljena kontekst analiza reforme sektora u državama Zapadnog Balkana, prvi proizvod projekta koji Centar realizuje sa šest partnerskih organizacija u regionu.

   U međuvremenu, očekuje se doprinos spoljnih konsultanata kako bi rad na razradi preostalih kriterijuma, polja posmatranja i najzad izveštajima bio priveden kraju na kvalitetan način. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •