•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Prijem sedme generacije stažista u Centru za civilno-vojne odnose

  •  
  • Datum: 01. februar 2010.

   U ponedeljak, 1. februara 2010. godine započet je program stažiranja sedme po redu generacije stažistkinja i stažista, uvodnim predavanjima istraživača Centra u kojima su predstavljene naše tekuće aktivnosti.

   Stažisti sedme generacije su: Marko Pavlović, Kristina Vrešćak, Nevena Jovanović, Robert Kozma, Aja Fukuda, Luka Glušac, Mladen Lišanin, Milan Lažetić, Marina Vladislavljević i Milica Kovačević.

   Tekuće projekte Centra predstavila je Jelena Radoman. Zatim je Maja Bjeloš govorila o konceptu reforme sektora bezbednosti u Srbiji, da bi o kontekstu u kome se ova reforma odvija govorio profesor Miroslav Hadžić, predsednik Upravnog odbora Centra. Metodologiju mapiranja i nadgledanja reforme sektora bezbednosti u Srbiji predstavio je zatim Predrag Petrović.

   Nakon pauze, glavne nalaze istraživačkog projekta mapiranja i monitoringa izložio je Đorđe Popović. Gorana Odanović je nastavila sa prezentacijom regionalnog projekta mapiranja i monitoringa. Marko Milošević je predstavio istraživanje o preprekama većem učešću sistema odbrane Srbije u multinacionalnim operacijama. 

   Adel Abusara je govorio o istraživačkom projektu Centra posvećenom regionalnoj bezbednosnoj saradnji, da bi Saša Đorđević završio izlaganjem o potrebi podizanja kapaciteta civilnog društva za učešće u reformi policije u Srbiji, što je i naziv projekta na kome je on angažovan.

   Svi stažisti biće angažovani na nastavku projekta mapiranja. Svako od njih dobio je istraživačko zaduženje, i u radu će pomagati svim istraživačima Centra. Planirano je da program stažiranja traje do 1. juna 2010. godine.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •