•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Preuzmite novi broj Biltena o pitanjima unutrašnjih poslova EU i Srbije

  •  
  • Datum: 01. mart 2010.

   Pred vama je jedanaesti broj Biltena o pitanjima unutrašnjih poslova Evropske unije i Srbije. Cilj publikacije je da svi zainteresovani budu upoznati sa aktivnostima EU u tzv. trećem stubu, kao i sa procesom reforme policije u Srbiji.

   U novom broju glavni tematski fokus u odeljku o EU su:

   • nacrt strategije unutrašnje bezbednosti EU;
   • odbijanje SWIFT sporazuma poslanika Evropskog parlamenta;
   • zaštita privatnosti na onlajn društvenim mrežama;
   • borba protiv organizovanog kriminala u Bugarskoj;
   • žensko obrezivanje u kontekstu zaštite ljudskih prava.

   U drugom delu možete pronaći:

   • glavne nalaze izveštaja Zaštitnika građana o kontroli nad radom BIA;
   • dileme o sankcijama za silovanje u Srbiji;
   • upitniku Evropske komisije;
   • učešću žena u radu policije.

   Na kraju, predstavljamo vam poslednje aktivnosti Sekretarijata za sprovođenje Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i publikaciju Huga Brejdija iz Centra za evropske reforme iz Londona o borbi protiv terorizma u EU.

   Bilten je nastao kao rezultat zajedničkog rada tri organizacije civilnog društva, Centra za civilno-vojne odnose, Beogradskog centra za ljudska prava i Foruma za bezbednost i demokratiju. Objavljen je uz podršku Misije OEBS u Srbiji, ambasada Holandije, Norveške i Mađarske, i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) u okviru projekta „Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije u Srbiji".

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •