•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Druga Zbirka predloga praktične politike za reformu policije

  •  
  • Datum: 05. mart 2010.

   U prilogu možete pronaći drugu Zbirku predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji koja je nastala kao rezultat zajedničkog rada tri organizacije civilnog društva - Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za civilno-vojne odnose i Foruma za bezbednost i demokratiju.

   Zbirka sadrži procenu trenutnog stanja, kao i okvirne i konkretne preporuke za unapređenje rada policije u nekoliko oblasti -

   • pravnom okviru upotrebe sredstava prinude od strane policije;
   • stvaranju institucionalnog okvira prevencije kriminala u Srbiji;
   • ulozi policije u sprečavanju nasilja na sportskim priredbama.

   Rad na izradi i objavljivanju zbirke predstavlja deo aktivnosti u okviru projekta „Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije u Srbiji“. Podršku projektu pružaju Misija OEBS u Srbiji, ambasade Holandije, Norveške i Mađarske u Srbiji i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

   U ponedeljak 8. marta 2010. godine, u Medija centru u Beogradu, održaće se prezentacija druge Zbirke predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •