•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Reforma policije u Srbiji iz ugla organizacija civilnog društva

  •  
  • Datum: 09. mart 2010.
   U ponedeljak, 8. marta 2010. godine, u Medija centru u Beogradu predstavljena je druga Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji, koju zajednički objavljuju Beogradski centar za ljudska prava, Centar za civilno-vojne odnose i Forum za bezbednost i demokratiju, u okviru projekta „Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije".

   Na predstavljanju Zbirke govorili su Miroslav Hadžić, predsednik Upravnog odbora Centra za civilno-vojne odnose i autori tri predloga praktične politike - Žarko Marković iz Beogradskog centra za ljudska prava, Saša Đorđević iz Centra za civilno-vojne odnose i Jan Litavski iz Foruma za bezbednost i demokratiju.

   Nakon kratkog uvodnog predstavljanja projekta i istaživača, profesor Hadžić je istakao značaj učešća civilnog društva u postupku reforme celokupnog sektora bezbednosti, i upozorio na lošu praksu usvajanja dokumenata iz ove oblasti bez prethodne javne rasprave i uz nedostatak transparentnosti. On je primetio da postoji „hiperinflacija strategija“, koje se usvajaju olako i u velikom broju, ali da nedostaju konkretni, dobro osmišljeni planovi za njihovo sprovođenje.

   Žarko Marković, čiji predlog praktične politike je usmeren na poboljšanje pravne regulative kojom je uređena upotreba sredstava prinude od strane policije, skrenuo je pažnju na nedostatke Pravilnika o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude koji se odnose na postupak izveštavanja policijskih službenika o upotrebi sredstava prinude i postupak ocenjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude. Pored ovoga, bilo je reči i o neusklađenosti odredbi Krivičnog zakonika sa odredbama Konvencije protiv torture, kao i blagim kaznama zaprećenim za krivična dela koja policijski službenici mogu izvršiti nezakonitom upotrebom sile.

   Saša Đorđević predočio je ideju o stvaranju institucionalnog okvira prevencije kriminala gde bi Nacionalni savet i sedam regionalnih timova za prevenciju kriminala predstavljali „stub“ prevencije kriminala u Srbiji. Izgradnja institucionalnog okvira zahteva izradu strateškog i akcionog plana, podršku političkih stranaka, Ministarstva unutrašnjih poslova i pokretanje javne rasprave. Saša je istakao da je potrebno nastaviti rad na pisanju Nacionalne strategije prevencije kriminala, ali da je to samo početni korak. Bez efikasnih programa prevencije kriminala i sprovođenja strategije sve mere se nalaze pod znakom pitanja, naglasio je Saša.     

   Jan Litavski predstavio je dosadašnje rezultate, kao i konkretne preporuke za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama. Istakao je da se sitaciju poboljšala nakon ubistva Brisa Tatona, francuskog navijača FK Tuluza. Ipak, potrebno je da se omogući saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i ostalih državnih organa sa organizacijama civilnog društva i organizatorima sportskih priredbi, kao i da se usvoji poseban strateški plan za borbu protiv nasilja na sportskim priredbama. Potrebno je da MUP razvija nove kampanje kojima će povećati poverenje i apelovati na one grupe ljudi koje sprovode nasilje na sportskim terenima, zaključio je Jan.

   Projekat „Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije“ sprovodi se uz podršku Misije OEBS u Srbiji, ambasada Holandije, Mađarske i Norveške i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

   Zbirka u medijima:

   Dnevni list Danas - Osnivanje Nacionalnog saveta za prevenciju kriminala i kontrolisanje represivnih mera u radu policije ključni su u reformi policije i uključivanju civilnog društva u tu oblast, zaključak je jučerašnje prezentacije projekta „Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije“. 

   Radio televizija VojvodinaPress Online  - Reč je o priručniku na engleskom i srpskom jeziku, u kome su navedene konkretne preporuke za unapređenje rada policije u upotrebi sredsatva prinude, podsticaju za stvaranje Nacionalnog saveta za prevenciju kriminala i prevenciju nasilja na sportskim terenima.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •