•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Preuzmite 16. broj "Bezbednosti Zapadnog Balkana"!

  •  
  • Datum: 01. april 2010.
   Broj 16 (2. broj u 2010.) Bezbednosti Zapadnog Balkana posvećen je različitim dimenzijama kompleksnosti pojma multinacionalnih operacija (MNO).

   Prvi tekst se oslanja na empirijsko istraživanje kapaciteta snaga odbrane Srbije za učestvovanje u multinacionalnim operacijama. Bazirani na intervjuima sa učesnicima misija i sa donosiocima odluka, rezultati ovog istraživanja upućuju čitaoce kako na prepreke i domete, tako i na potencijalne dobiti učestvovanja u multinacionalnim operacijama. Kako su mogućnosti angažovanja u multinacionalnim operacijama, po slovu donetog Zakona, raznovrsne, tako smo u ovom broju pokušali da predstavimo različite modalitete angažmana. Adel Abusara u svom članku razmatra tradicionalne operacije pod mandatom UN i elaborira njihovu revoluciju u posthladnoratovskoj eri.

   Tekst Igora Novakovića prikazuje problematičnost i delikatnost NATO misija, koje su prvi put realizovane po prestanku pretnje zbog koje je NATO dizajniran - konflikta sa snagama Varšavskog ugovora. Problematičnost koncepta bezbednosne politike EU predstavljena je u tekstu koji se bavi politikom podrške miru koja predstavlja specifičan angažman pod mandatom ove organizacije. Učestvovanje „Koalicije voljnih“ u ratu u Iraku 2003. godine predstavlja upoznavanje sa argumentima jedne multinacionalne vojne akcije bez mandata međunarodnih organizacija i vojnih saveza, pa je utoliko važnije predstaviti i ovaj ugao priče o MNO.

   Kako bi čitaoci mogli da imaju uvid u sličnu praksu, tekst o Bundesveru - oružanim snagama Nemačke, bavi se evolucijom prekograničnog angažmana vojske jedne države sa mobilizacionom vojskom i konfliktnim nasleđem. Ovde se autorka bavila kako problemima oružanih snaga, tako i debatom u nemačkom društvu koja se vodi povodom pitanja prekograničnog angažmana njihove vojske.

   Povodom desetogodišnjice rezolucije UN 1325, Gorana Odanović u svom tekstu predstavlja argumente koji govore u prilog povećanog učestvovanja žena u mirovnim operacijama.

   Poslednji u nizu tekstova pokušava da objasni vezu između ljudske bezbednosti i humanitarnih intervencija posmatran kroz prizmu pristupa „Odgovornost da se zaštiti“. Takođe, autor pokušava da sagleda kakve bi bile implikacije po suverenitet država ukoliko bi ovaj pristup postao praksa. Kako je borba protiv terorizma jedna od Zakonom prepoznatih mogućih vrsta angažovanja u MNO, odlučili smo da broj zatvorimo prikazom knjige Filipa Hejmana "Terorizam, sloboda i bezbednost: pobediti bez ratovanja", iznoseći sumarnu ocenu da se borba protiv terorizma ne može pretvoriti u permanentno stanje, niti da se ceo svet može podvojiti na prijatelje i neprijatelje.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •