•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Održan četvrti istraživački seminar o merenju reforme sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu

  •  
  • Datum: 13. april 2010.

   Seminar posvećen unapređivanju metodologije i indeksa za merenje reforme sektora bezbednosti održan je od 7. do 11. aprila 2010. godine u Draču u Albaniji. Domaćin seminara je bio Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Tirane, a seminar je organizovan u sklopu regionalnog projekta za uvećanje kapaciteta civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbednosti.

   Pored rada na usavršavanju postojećih kriterijuma za merenje reforme sektora bezbednosti, cilj seminara je bio i predstavljanje glavnih nalaza istraživanja o dva kriterijuma indeksa reformisanosti sektora bezbednosti: pravnoj državi i kontroli i nadzoru nezavisnih državnih tela.

   Upoređivanje rezultata istraživanja je pokazalo da su ombudsman, koji negde ima i funkciju Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i državni revizor institucije koje su uspostavljenje u svim zemljama regiona. Pored ovih institucija, nadležnosti za kontrolu i nadzor nad sektorom bezbednosti imaju i vojni ombudsman, različite komisije i agencije za borbu protiv korupcije, za sprečavanje sukoba interesa i sl. Rad ovih institucija je analiziran kroz njihovu zakonsku uređenost, nadležnosti, uloge i funkcije, resurse, odgovornost i efekte njihovog rada. U većini slučajeva rad ovih tela je ocenjen sa ocenama koje se kreću između 3 i 4.

   Sistem ocenjivanja je razvijen na osnovu koncepta prve i druge generacije reforme sektora bezebednosti, pri čemu je je 1 najgora a 5 najbolja ocena, uz mogućnost davanja pola ocene. Pored toga, utvrđene su i zajedničke komponente svake ocene koje čine jedinstvenu matricu za ocenjivanje napretka u reformi sektora bezbednosti, koja je primenjiva na ceo region Zapadnog Balkana.

   Rezultati istraživanja o ova dva i preostalim kriterijumima će biti objavljeni u Almanahu reforme sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu koji će biti objavljen sledeće godine.

   Naredni seminar će se održati krajem juna u Sarajevu, a to će ujedno biti i prilika za javno predstavljanje prvih proizvoda ovog trogodišnjeg projekta- analiza konteksta reforme sektora bezbednosti, hronologija i bibliografija.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •