•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Najava konferencije "Rod i reforma sektora bezbednosti u Srbiji"

  •  
  • Datum: 29. april 2010.

   Centar za civilno-vojne odnose, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), organizuje u četvrtak,  29. aprila 2010. konferenciju na temu „Rodno pitanje i reforma sektora bezbednosti u Srbiji“.

   Organizovanje ove konferencije motivisano je potrebom da se predstavnicima državnih institucija, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i medija pruži prilika da razmene iskustva o dosadašnjim uspesima i preprekama za povećanje zastupljenosti žena u sektoru bezbednosti.

   Na konferenciji će biti predstavljeni i nalazi analize potreba o rodu i reformi sektora bezbednosti u Srbiji, koju je sačinio BFPE, kao i rezultati konsultacija sa lokalnim akterima o ovim pitanjima. Konsultacije su održane u drugoj polovini marta 2010. godine u Kragujevcu, Novom Sadu, Novom Pazaru i Bujanovcu.

   Neke od tema o kojima će se razgovarati su:

   • učešće žena u procesu donošenja odluka o bezbednosnim pitanjima,
   • kako doprineti većem angažovanju žena u sektoru bezbednosti,
   • kako uključiti perspektivu rodne ravnopravnosti u sve oblasti reforme sektora bezbednosti,
   • kako poboljšati saradnju lokalnih i republičkih institucija koje se bave pitanjima roda i bezbednosti i sl.

   Više informacija o konferenciji možete dobiti putem mejla: gorana.odanovic@ccmr-bg.org ili telefonom na 011/3287 334.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •