•  
    • BIA u borbi protiv unutrašnjeg neprijatelja
     • Publikacije

     • Autor: Predrag Petrović
     • BIA u borbi protiv unutrašnjeg neprijatelja

     • Izvršni direktor BCBP Predrag Petrović kroz konkretne primere analizirao je kako se ovlašćenja BIA zloupotrebljavaju za pritisak i borbu sa kritičkim glasovima u društvu.

    • Nadležnosti i ovlašćenja vojne policije - pravna (ne)uređenost
     • Publikacije

     • Autor: Bogoljub Milosavljević
     • Nadležnosti i ovlašćenja vojne policije - pravna (ne)uređenost

     • Saradnik BCBP Bogoljub Milosavljević u novoj publikaciji objasnio je pravnu (ne)uređenost nadležnosti i ovlašćenja vojne policije u Republici Srbiji, posebno u odnosu prema civilima – građanima koji nisu pripadnici Vojske Srbije ili lica zaposlena u Ministarstvu odbrane.

    • Ka bezbednim javnim skupovima
     • Publikacije

     • Autor: Lazar Čovs
     • Ka bezbednim javnim skupovima

     • Saradnik BCBP Lazar Čovs u ovom priručniku odgovara na pitanje kako organizovati javni skup koji će biti bezbedan za učesnike i učesnice.

    BIA u borbi protiv unutrašnjeg neprijateljaAnaliza Procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem sistema video nadzora Ministarstva unutrašnjih poslovaNadležnosti i ovlašćenja vojne policije - pravna (ne)uređenostKa bezbednim javnim skupovimaVojno neutralna evropska Srbija između Republike Srpske i Velike Albanije
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2004
     • Uloga parlamenta u reformi sektora bezbednosti u državama Zapadnog Balkana

     • Primarna je obaveza parlamenta da stvori ustavne i zakonske uslove za reformu sektora bezbednosti,a posebno oružanih snaga. On ujedno treba da pribavi instrumente i procedure za efektivnu kontrolu sektora bezbednosti i oružanih snaga, kao i njihovih civilnih naredbodavaca.

    •  

     "Uloga parlamenta u reformi sektora bezbednosti u državama Zapadnog Balkana" naziv je knjige koju je objavio Centar za civilno-vojne odnose, uz podršku Misije OEBS u SCG. U ovoj Zbirci sabrana su saopštenja i autorizovane diskusije sa istoimene međunarodne konferencije, održane 11-14. marta u Beogradu. Konferencija je organizovana sa ciljem da omogući i podstakne razmenu saznanja i iskustava između predstavnika parlamenata, vlada, nezavisnih eksperata, nevladinih organizacija i predstavnika medija iz zemalja Zapadnog Balkana. "Države Zapadnog Balkana, uz ostalo, treba da prošire arsenal mera za jačanje poverenja i saradnje. U tom postupku im međusobna razmena iskustva u reformi sektora bezbednosti i oružanih snaga može biti od velike koristi. Jedan od glavnih nosilaca te saradnje bi, s obzirom na nadležnosti i odgovornosti, trebalo da budu domicilni parlamenti", navodi se u Uvodnim napomenama.

      "Primarna je obaveza parlamenta da stvori ustavne i zakonske uslove za reformu sektora bezbednosti,a posebno oružanih snaga. On ujedno treba da pribavi instrumente i procedure za efektivnu kontrolu sektora bezbednosti i oružanih snaga, kao i njihovih civilnih naredbodavaca (izvršna vlast). Parlament, istovremeno, treba svoje organe - odbore i komisije, te stručne službe - da osposobi za kvalifikovano učešće u refomi sektora bezbednosti. Njegova je, isto tako, obaveza da lokalnoj javnosti, a pre svega medijima i civilnom društvu, zakonom stvori uslove za javnu kontrolu i nadzor nad sektorom bezbednosti i oružanim snagama", navedeno je u napomenama Centra za civilno-vojne odnose.

     Otvaranje konferencije je deo knjige koji sadrži izlaganje predstavnika organizatora ovog događaja. Izlaganja predstavnika parlamenata Albanije, Makedonije i SCG, kao i predstavnika Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske predstavljena su u delu knjige Bezbednosne funkcije parlamenta.  Obraćanje učesnicima od strane Miroslava Mladenovića iz Ministarstva odbrane SCG, Stjepana Pocrnje iz Stalnog sekretarijata za vojna pitanja BiH  i Astrita Bushatija iz Parlamenta Albanije sadržani su u delu Tok i dometi reforme sektora bezbednosti. Diskusije učesnika konferencije podeljena su u radionice: Reforma vojske, Reforma policije i službi bezbednosti i uloga odbora za odbranu i bezbednost u reformi oružanih snaga, kao i Parlamentarna i budžetska kontrola i Kontrolna uloga civilnog sektora, javnosti i medija. Deo Bezbednosna dimenzija regionalne i evroatlantske integracije sadrži izlaganja Branislava Milinkovića i Milice Delević Đilas. Na Zatvaranju konferencije govorio je Miroslav Hadžić.

    • Tagovi: parlament, skupština, parlamentarna kontrola, vojska, Balkan, Vojska Srbije, policija, službe
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •