•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Evropska bezbednosna i odbrambena politika u regionu Zapadnog Balkana

  •  
  • Datum: 16. februar 2009.

   Srđan Gligorijević, direktor analitike ISAC Fond-a, održao je 16. februara predavanje na "Školi za evropsku bezbednost" posvećeno misijama evropske bezbednosne i odbrambene politike (ESDP) u regionu Zapadnog Balkana. Srđan je otvorio predavanje prikazom "Peterberških zadataka" kojima su 1992. definisane misije "vojnih snaga EU" u deceniji koja je usledila. Zatim je hronološkim pregledom razvoja angažovanja EU u regionu pokazao kako je prostor bivše Jugoslavije predstavljao opitni poligon za razvoj jedne nove politike.

   Usledila su pitanja. Najviše interesovanja pobudio je status EULEX-a i priroda ovlašćenja eksperata koji su angažovani na dostignuću vladavine prava na Kosovu. Srđan je predavanje zaključio kritikom izvršnih vlasti, koje još uvek nisu procenile da li je učešće u ESDP operacijama u interesu Srbije.

   Marko Savković je potom održao radionicu o mestu EU kao aktera u međunarodnim odnosima.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •