•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Nacionalni akcioni plan za implementaciju Rezolucije 1325 SB UN u Srbiji

  •  
  • Datum: 25. maj 2009.

   Direktorka Centra, Sonja Stojanović i istraživačica Gorana Odanović učestvovale su na seminaru „Implementacija Rezolucije 1325 SB UN u Srbiji“  gde su se pridružile timu koji će u narednom periodu raditi na donošenju Nacionalnog akcionog plana (NAP) za sprovođenje ove rezolucije u Srbiji.

   Seminar je održan od 22. do 25. maja 2009. godine u Kovačici, u organizaciji Beogradskog fonda za politilčku izuzetnost i Ministarstva odbrane Republike Srbije, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Učesnice seminara su bili predstavnice i predstavnici Ministarstva odbrane, MUP-a, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova, RTS-a, kao i predstavnice akademske zajednice i građanskog društva.

   Rezolucija 1325 SB UN je usvojena 31.okotobra 2000. godine, a njen značaj je u tome što poziva na povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprečavanju konflikata, post-konfliktnim situacijama, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama. Rezolucija ukazuje i na posebne potrebe žena i dece u toku ratnih sukoba i potrebu njihove zaštite, te sprečavanje i kažnjavanje seksualnog i svakog drugog nasilja nad ženama.

   Srbija će po usvajanju Nacionalnog akcionog plana biti prva post-komunistička i druga post-konfliktna zemlja u svetu koja je donela i usvojila Nacionalni akcioni plan za implementaciju Rezolucije SB UN 1325. Tokom seminara u Kovačici formirane su četiri radne grupe koje bi u narednom periodu trebalo da izrade predloge vezane za povećanje učešća žena u procesu donošenja odluka; učešće žena u konfliktu, post-konfliktnim situacijama i operacijama podrške miru; senzibilizaciju ženskih i muških pripadnika pripadnika oružanih snaga Republike Srbije i integrisanje roda u politiku i praksu reforme sektora bezbednosti.

   Naredni sastanak radnih grupa, u čijem radu učestvuju i predstavnice Centra, je planiran za jun 2009. godine.

   Pripremila Gorana Odanović

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •