•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Naučene lekcije iz pregovora o viznoj liberalizaciji

  •  
  • Datum: 10. jul 2009.
   S leva na desno: Maravić, Dimitrijević, Delević, Petronijević, Uljarević
   S leva na desno: Maravić, Dimitrijević, Delević, Petronijević, Uljarević

   U ponedeljak 6. jula 2009. godine, na Fakultetu političkih nauka održana je panel diskusija „Srbija na putu ka pozitivnoj (beloj) Šengenskoj listi - uloga Ministarstva unutrašnjih poslova“, u organizaciji Centra za civilno-vojne odnose, Beogradskog centra za ljudska prava i Foruma za bezbednost i demokratiju.

   Izlaganje o ispunjavanju uslova Srbije iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima imala je Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije. Delević je istakla da stavljanje Srbije na pozitivnu (belu) Šengen listu ima dvostruki značaj. Funkcionalni značaj građani Srbije prepoznaju po putovanjima u državama Evrope bez viznih ograničenja. To je naročito važno za privrednike u Srbiji, koji bi na ovaj način mogli brže da sklapaju poslove sa poslovnim partnerima u Evropi, kaže Delević. Prema nalazima istraživanja javnog mnjenja 81% građana je konstatovalo da je ulazak Srbije na belu Šengen listu važan za Srbiju, a 47% građana je reklo da je značajno i za njih lično. Delević je ovaj podatak protumačila kao pokazatelj simboličkog prihvatanja građana Srbije u EU. Takvim signalom se poručuje građanima Srbije da ih Evropa prihvata i da želi da Srbija postane punopravna članica EU. Milica Delević je izjavila i da se Srbija nalazi u "konačnoj fazi" vizne liberalizacije i da očekuje pozitivnu odluku o stavljanju zemlje na belu Šengen listu. Vlada Srbije ulaže mnogo napora da u potpunosti ispuni uslove iz Mape puta vizne liberalizacije, rekla je Delevićeva podsetivši na nedavno usvajanje Zakona o međunarodnim krivičnim stvarima i hapšenja koja su se ticala organizovanog kriminala u regionu. Ona je istakla da će i posle donošenja odluke o stavljanju Srbije na belu Šengensku listu, državni organi morati da rade na punoj primeni standarda iz Mape puta.

   O ulozi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) u procesu vizne liberalizacije govorio je Dražen Maravić, šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije MUP RS. Maravić je istakao da je Srbija u „dovoljnoj meri“ ispunila uslove iz Mape puta i da je suština procesa vizne liberalizacije „rad na kontroli granica“. U izveštaju Evropske komisije (EK) o stavljanju Srbije na pozitivnu Šengen listu, od 30. aprila ove godine, navodi se da Srbija još uvek nije ispunila uslov vezan za antikorupcijsku obuku pripadnika granične policije i službenika koji obrađaju biometrijske podatke u procesu izdavanja dokumenata građanima. Maravić je izjavio, povodom ovog pitanja, da je MUP RS nastavio rad na ispunjavanju uslova iz Mape puta nakon objavljivanja Izveštaja i da je posebna antikorupcijska obuka započeta. U normativnom okviru, od neispunjenih uslova još uvek je ostalo, navodi Maravić, usvajanje Strategije za upravljanje migracijama i donošenje dva akciona plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala i Strategiju za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. U izlaganju Maravić je istakao da je postojao nedostatak strateškog pristupa. Zbog nepostojanja projekta budžeta javile su se finansijske greške u procesu izdavanja dokumenata. Ipak, zaključak Maravića je da Republika Srbija ide mnogo brže u ispunjavanju uslova Mape puta od država regiona. Naglasio je, kao i Delević, da će nakon stavljanja Srbije na belu Šengensku listu ostati posao na ispunjavanju svih uslova u praksi.

   Vladimir Petronijević, savetnik potpredsednika Vlade za pravna pitanja u oblasti evropskih integracija, govorio je o pravnom aspektu procesa vizne liberalizacije. Smatra da je pitanje vizne liberalizacije gotovo završena stvar i da je pitanje trenutka kada će se Srbija naći na pozitivnoj Šengenskoj listi. U ovom problemu, ističe Petronijević, postoji sinergija između državnih institucija i organizacija civilnog društva. Petronijević je, kao i Delević i Maravić, istakao da nakon ukidanja viza ostaje posao, kako bi izbegli iskustvo Ekvadora koji je 2005. godine sa bele vraćen na crnu šengensku listu.

   Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, organizacije civilnog društva iz Crne Gore, govorila je o iskustvima Crne Gore u procesu vizne liberalizacije. Da podsetimo, Srbija i Crna Gora su u izveštaju Evropske inicijative za stabilnost (European Stability Initiative, ESI) dobile srednju ocenu koja podrazumeva da su skoro svi ili većina uslova ispunjeni. Time se Srbija i Crna Gora nalaze u sličnoj poziciji.

   Svi učesnici rasprave su se složili da Srbiji još predstoji zadatak da lobira u novom sastavu Evropskog parlamenta, ali i ministrima unutrašnjih poslova zemalja članica. Dosadašnji tok pregovora je pokazao da je Srbija relativno uspešno „ubeđivala“ eksperte iz EK i diplomate iz ministarstava spoljnih poslova država članica, ali i da je nedovoljno pregovarano sa ministrima unutrašnjih poslova koji će i finalno doneti odluku u Savetu ministara o stavljanju Srbije na pozitivnu (belu) Šengensku listu.

   Nakon izlaganja panelisti su odgovorali na pitanja prisutnih - predstavnika diplomatskog kora, organizacija civilnog društva, medija i studenata Fakulteta političkih nauka.

   Diskusija je deo aktivnosti projekta „Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije“. Projekat podržavaju Misija OEBS u Srbiji, ambasade Holandije, Norveške i Mađarske, kao i Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve.

   Autori: Sonja Stojanović i Saša Đorđević

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •