•  
  •  
   
  • 1997-2000

   Mirovna i aktivističko - demokratizacijska agenda

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je osnovan 1997. godine pod imenom Centar za civilno-vojne odnose (CCVO), sa misijom da promoviše demokratizaciju sektora bezbednosti u Srbiji.

   Prva je organizacija civilnog društva registrovana u Srbiji koja je objavila da će se baviti isključivo pitanjima bezbednosti.

   Organizaciju su osnovali istraživači koji su prethodno radili u istraživačkim institucijama Jugoslovenske Narodne Armije (prof. Miroslav Hadžić i Milorad Timotić), aktivisti organizacija civilnog društva (Milica Delević), istraživači (prof. Sulejman Hrnjica, dr Budimir Babović, prof. Pero Šipka, dr Jovanka Matić).

   Njihova početna ambicija je bila da na dnevni red postave potrebu uspostavljanja demokratske kontrole nad institucijama sektora bezbednosti i ispitivanja odgovornosti u konfliktima na prostoru bivše Jugoslavije.

   Do 2000. godine, Centar je ostao jedina organizacija civilnog društva na prostorima bivše Jugoslavije, koja se bavila pitanjima civilne kontrole nad oružanim snagama, kao i civilno-vojnim odnosima u kontekstu procesa tranzicije i demokratizacije.

   Tokom ovog perioda, Centar je doprineo demistifikaciji sektora bezbednosti organizovanjem konferencija za novinare na teme iz oblasti bezbednosti, kao i različitih javnih događaja,na kojima je najširoj javnosti bio predstavljen koncept demokratske civilne kontrole nad ovim sektorom.

   Među najistaknutijim inicijativama u ovom periodu je bilo pravljenje nacrta i promocija četiri modela zakona iz oblasti bezbednosti (Zakon o civilnoj službi, Zakon o načinu utvrđivanja i postupanju sa tajnim podacima od značaja za odbranu zemlje, Zakon o Vrhovnom savetu odbrane i Zakon o privatnoj delatnosti obezbeđenja). Paralelno sa ovim, Centar je inicirao debatu o potrebi za popunjavanjem zakonskih praznina u oblasti bezbednosti i bezbednosnih politika.

   Istovremeno, zapažene su bile i aktivnosti javnog zastupanju u oblasti zaštite ljudskih prava civila i pripadnika oružanih snaga (Vojske i policije). Promena odozdo na gore je pomognuta pružanjem usluge pravnog savetovanja pripadnicima oružanih snaga ali i civilima koji se nađu u zahvatu institucija sektora bezbednosti.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •