•  
    • Otvoreno o javnim politikama
     • Publikacije

     • Autor: Maja Bjeloš, Sofija Mandić
     • Otvoreno o javnim politikama

     • Istraživački tim BCBP nudi preporuke za unapređenje informisanja građana o evrointegracijama i ističe da postojeći pristup onemogućava zainteresovanoj javnosti da prati proces pretpristupnih pregovora, analizira, predlaže i ocenjuje urađeno u oblastima EU integracija.

    • Stavovi građana o spoljnoj politici Srbije
     • Publikacije

     • Autor: Miloš Popović, Sonja Stojanović Gajić
     • Stavovi građana o spoljnoj politici Srbije

     • Najnovija radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) sumira ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o velikim silama i njihovom uticaju na Srbiju i tome kakvu spoljnu politiku naša zemlja treba da vodi. Ispitivanje je sprovedeno tokom januara 2017. na reprezentativnom ...

    • Supergalebov let u prazno
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Supergalebov let u prazno

     • U ovom predlogu praktične politike istraživačica BCBP Katarina Đokić analizira svrsishodnost utroška sredstava u Ministarstvu odbrane na primeru projekta modernizacije školsko-borbenog aviona Supergaleb G-4.

    • Stavovi građana o bezbednosti Srbije i dijalogu sa Prištinom
     • Publikacije

     • Autor: Miloš Popović, Sonja Stojanović Gajić
     • Stavovi građana o bezbednosti Srbije i dijalogu sa Prištinom

     • Najnovija radna studija BCBP sumira ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o nacionalnoj bezbednosti i priželjkivanim odgovorima na bezbednosne pretnje. Ispitivanje je sprovedeno tokom januara 2017. na reprezentativnom uzorku od 1.403 stanovnika Srbije, bez Kosova.

    Otvoreno o javnim politikamaStavovi građana o spoljnoj politici SrbijeSupergalebov let u praznoStavovi građana o bezbednosti Srbije i dijalogu sa Prištinom
  •  
   • Bezbednosni izazovi

   •  
    • Stavovi građana o spoljnoj politici Srbije
     • Stavovi građana o spoljnoj politici Srbije

     • Najnovija radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) sumira ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o velikim silama i njihovom uticaju na Srbiju i tome kakvu spoljnu politiku naša zemlja treba da vodi. Ispitivanje je sprovedeno tokom januara 2017. na reprezentativnom ...

   •  
   • Evropska unija

   •  
    • Stavovi građana o spoljnoj politici Srbije
     • Stavovi građana o spoljnoj politici Srbije

     • Najnovija radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) sumira ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o velikim silama i njihovom uticaju na Srbiju i tome kakvu spoljnu politiku naša zemlja treba da vodi. Ispitivanje je sprovedeno tokom januara 2017. na reprezentativnom ...

   •  
   • Izvršna kontrola

   •  
    • Procena integriteta policije u Srbiji
     • Procena integriteta policije u Srbiji

     • U izveštaju su predočeni rezultati praćenja integriteta policije u Srbiji zaključno sa 1. novembrom 2015. godine i preporuke kako da se ojača odgovornost u radu policije. Istraživanje pokazuje da li se i u kojoj se meri Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija ponašaju odgovorno, odnosno ...

   •