•  
  •  
   
  • Usluge

  •  
  • BCBP pruža tri vrste usluga građanima i donosiocima odluka: preduzima istraživanja, realizuje obrazovne programe i zagovara primenu praktičnih rešenja i politika.

   Istraživanja

   Rad BCBP počiva na primenjenim istraživanjima koja su:

   • utemeljena u teoriji,
   • multidisciplinarna po razumevanju i pristupu problemu,
   • i zasnovana na učešću aktera kojih se rezultati najviše tiču.

   U prikupljanju i analizi podataka, primenjujemo više različitih istraživačkih metoda:

   • analiza sekundarnih izvora,
   • analiza diskursa,
   • analiza komparativnog pristupa,
   • kvantitativna analiza,
   • intervjua,
   • fokus grupa,
   • i drugih primarnih empirijskih i etnografskih metoda istraživanja.

   Istraživačke proizvode BCBP možete besplatno preuzeti u sekcijama Publikacije i Resursi, ili pronaći pretragom ili sledeći ključnu reč (tag) koja vas zanima.

   Obrazovni programi

   Primenom inovativnih obrazovnih tehnika nastojimo da iz temelja izmenimo razumevanje, saznanje, vrednosti i viđenja ključnih društvenih i bezbednosnih problema kod donosilaca odluka.

   Zato BCBP organizuje:

   • seminare,
   • program stažiranja,
   • i učestvuje u razvoju nastavnih planova i programa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.


   U ciljnu grupu obrazovnih programa i seminara BCBP spadaju:

   • političari,
   • članovi parlamenta,
   • studenti,
   • policijski službenici,
   • oficiri,
   • i mnogi drugi koji su ili će uskoro biti uključeni u donošenje odluka na svim nivoima.

   Zagovaranje primene praktičnih politika

   BCBP teži tome da donosioce odluka i širu javnost zainteresuje za važne društvene probleme iz oblasti bezbednosti.

   BCBP se angažuje na:

   • izmenama zakonske regulative,
   • ali i utiče na donosioce odluka tako što stvara prilike za umrežavanje
   • i neguje bezbednosnu zajednicu u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

   Za pažnju građana se borimo:

   • aktivnim prisustvom u medijima,
   • stvaranjem onlajn platformi 
   • i otvaranjem prostora za njihovo direktno uključenje u kreiranje bezbednosnih politika.

   Zato BCBP veruje u važnost uspostavljanja strateških partnerstava i mreža.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •