•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Šta su bezbednosni izazovi u Sandžaku i kako ih rešiti?

  •  
  • Datum: 20. april 2012.
   Najveći bezbednosni problemi u Novom Pazaru i okolnim opštinama su kriminal, narušavanje javnog reda i mira, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje i narkomanija. Od svih bezbednosnih problema o nasilju u porodici se u javnosti ne govori dovoljno, a zbog njega najviše trpe žene i deca. Rešavanjem ovih problema bave se različite lokalne institucije - od policije, centara za socijalni rad i tela za bezbednost do organizacija civilnog društva, ali često njihova komunikacija i koordinacija nisu dovoljno razvijene.

   Istraživačica BCBP Zorana Brozović analizirala je bezbednosne probleme i njihova moguća rešenja sa učesnicima seminara u Novom Pazaru
   Istraživačica BCBP Zorana Brozović analizirala je bezbednosne probleme i njihova moguća rešenja sa učesnicima seminara u Novom Pazaru
   U cilju identifikovanja najvažnijih bezbednosnih problema sa kojima se žene i muškarci suočavaju u Sandžaku, BCBP je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji 20. aprila 2012. godine u Novom Pazaru organizovao seminar „Rodna ravnopravnost i bezbednost na na lokalnom nivou“.

   Sa predstavnicima lokalnih tela za rodnu ravnopravnost, policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, Kancelarije za mlade i organizacija civilnog društva pored bezbednosnih prioriteta i načina za njihovo rešavanje, razgovarali smo i o merama za unapređenje saradnje lokalnih institucija. Na seminaru su učestvovali i predstavnici iz Tutina, Sjenice, Priboja, Prijepolja i Nove Varoši.

   Debata o bezbednosnoj politici na lokalnom nivou izostaje

   Savet za bezbednost grada Novog Pazara postoji od 2008. godine, ali javnost vrlo malo zna o njegovom radu. Predstavnici OCD na seminaru su naglasili da su se nekoliko puta obraćali ovom telu radi rešavanja pojedinih bezbednosnih problema, naročito u blizini škola, ali odgovora od Saveta nije bilo. Iako ovo telo održava redovne sastanke, naročito kada se organizuju veće javne manifestacije (poput fudbalskih utakmica) i usvaja zaključke kojima se utiče na bezbednost u zajednici, informacije o radu tela su oskudne. Predstavnici policije aktivno učestvuju u radu Saveta, ali izostaje saradnja sa Savetom za rodnu ravnopravnost i OCD. Stoga je važno povećati transparentnost rada institucija i organa koji brinu o bezbednosti  i uključiti žene, predstavnike nacionalnih manjina i druge grupe u debatu o bezbednosti na lokalnom nivou. Pored toga, u drugim gradovima i opštinama u Sandžaku u kojima ne postoji ovakvo telo od značaja bi bilo pokrenuti inicijativu za njegovo uspostavljanje.

   Izazovi u saradnji lokalnih institucija

   U razgovoru sa predstavnicima MUP - Slobodanom Arsićem iz Uprave policije, Odeljenja za organizaciju, prevenciju i rad policije u lokalnoj zajednici i Jasminom Puhača iz Uprave kriminalističke policije; Danicom Todorov, zamenicom Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova i Zibijom Šarenkapić, direktorkom Kulturnog centra „Damad“ iz Novog Pazara, bilo je reči o postojećim modelima saradnje radi rešavanja lokalnih bezbednosnih problema i izazovima u tom procesu.

   Radne grupe doprinose kvalitetnijoj komunikaciji građana, nevladinog sektora i policije
   Radne grupe doprinose kvalitetnijoj komunikaciji građana, nevladinog sektora i policije
   Učesnici diskusije su se složili da saradnja između različitih institucija u zajednici postoji, ali da ima dosta prostora da se kvalitet te saradnje unapredi kako bi se građani i građanke osećali sigurnije i bili bezbedniji u svojim sredinima. Predstavnici MUP su posebno naglasili da je policija ostvarila veću saradnju i povećanje poverenja građana kroz koncept rada policije u zajednici koji promoviše ideju o većem učešću zajednice i građana u policijskom odlučivanju i delovanju. Istaknuto je i da policija u poslednje tri godine postiže mnogo bolje rezultate u rešavanju slučajeva nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja upravo zahvaljujući saradnji sa građanima i drugim institucijama. Tako je, na primer, u poslednje tri godine policija podnela 10 000 krivičnih prijava za nasilje u porodici. S druge strane, predstavnici organizacija civilnog društva su naglasili da je potrebno uspostaviti mehanizame za saradnju policije sa ostalim institucijama u lokalnoj zajednici. Naime, još uvek se dešava da postupanje policije i tužilaštva u slučajevima nasilja u porodici zavisi od osobe koja je u datom trenutku nadležna za postupanje po prijavi slučaja nasilja. Naglašena je i potreba da OCD izgrade svoje znanje i kapacitete, kako bi ih ostali lokalni akteri prihvatili kao ravnopravne partnere. Često se dešava i da su primeri uspešne saradnje oni koje su inicirale same OCD, jer se retko dešava da inicijativa za saradnju potiče od institucija.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •