•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Agencija za borbu protiv korupcije predlaže izmene u predlogu Zakona o tajnosti podataka

  •  
  • Datum: 02. septembar 2009.

   U pismu koje je Agencija za borbu protiv korupcije uputila Ministarstvu pravde Republike Srbije, Građanskim inicijativama i Centru za civilno-vojne odnose 2. septembra 2009. godine izražen je zahtev za promenom u predlogu Zakona o tajnosti podataka.

   Sporno rešenje na koje Agencija ukazuje nalazi se u članu 38, gde je, prema mišljenju dostavljenom CCVO, "narušen princip podele vlasti", te "otežano i onemogućeno ostvarivanje poslova iz nadležnosti kontrolnih antikorupcijskih tela, obrazovanih kao samostalnih i nezavisnih državnih organa".

   Poseban paradoks, kaže se dalje, predstavlja činjenica da Agencija za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke i Državna revizorska institucija nisu obuhvaćene spornom odredbom, "te im nije data mogućnost da uz odobrenje nadležnog organa imaju pristup podacima označenim kao tajni podaci".

   Predlog Agencije možete u celosti pročitati u prilogu.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •